Taimilannoite Argrown vaikutuksista uutta tietoa

Arginiiniä sisältävien Argrow-lannoiterakeiden lisääminen istutuskuoppaan paransi  keväällä 2022 istutettujen kuusen- ja männyntaimien pituuskasvua ja läpimittaa ensimmäisenä kasvukautena.

Argrow lannoiterakeet annostellaan istutuksen yhteydessä samaan kuoppaan taimen kanssa. Kuva: Mikko Riikilä.
Argrow lannoiterakeet annostellaan istutuksen yhteydessä samaan kuoppaan taimen kanssa. Kuva: Mikko Riikilä.

Taimilannoitteen käyttö vähensi myös männyntaimien kuolleisuutta istutusta seuraavana kesänä. Kuusentaimilla ei vastaavaa havaittu.

Myös maanmuokkaus paransi taimien kasvua ja vähensi kuolleisuutta merkittävästi. Istutuskesän aikana alle prosentti kääntömättäisiin istutetuista, lannoitetta saaneista taimista kuoli. Lannoittamattomista taimista kuoli tätäkin vähemmän.

Muokkaamattomaan maahan istutetuista, lannoitetta saaneista kuusentaimista kuolleita oli neljä prosenttia. Ilman lannoitetta istutetuista taimista lähes kymmenen prosenttia kuoli istutuskesänä.

Lannoitus paransi myös männyntaimien pituuskasvua ja läpimittaa. Lannoitus vähensi männyntaimien kuolleisuutta ensimmäisen kasvukauden aikana.

Argrown tehoaine argiini on orgaanista typpeä, joka on kasveille mineraalityppeä suotuisampi typen lähde. Ruotsissa Argrow-lannoitusta on annettu kymmenille miljoonille taimille. Suomessa sen käyttö on ollut toistaiseksi vähäistä.

Havainnot perustuvat Ilkka Heikkisen Itä-Suomen yliopistossa tekemään metsätieteen pro gradu -työhön. Tutkimus tehtiin Metsä Groupin toimeksiannosta.

Muokattu 9.8.23 klo 9.56: lisätty linkki Heikkisen tutkimukseen. 

Kommentit (3)

  1. Olisko lukuja? Ehkä MG nyt viimein suostuu tarjoamaan asiakkailleen istutusta arGrowlla.

  2. Eli tiivistettynä ensimmäisenä vuonna 1cm lisää pituutta ja 0,2mm lisää paksuutta. Ei paljon mutta jotain ja tulevina vuosina ero ehkä kasvaa.

  3. Männyllä lannoitettuista mättääseen istuteista taimista 9% oli huonokuntoisia ja lannoittamattomista 25%.

    Vastaavasti kuolleita lannoitetuista 8% ja lannoittamattomista 17%.

    Kuusella ei juuri eroa näillä mittareilla. Männyllä siis ainakin saadaan selkeää hyötyä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat