Takana huippuvuosi – yksityisten metsänomistajien kantorahatulot nousivat 2,3 miljardiin euroon

Puulajeista kuusi tuo Luonnonvarakeskuksen mukaan edelleen suurimman osan tuloista, 47 prosenttia.

Ennätyshakkuut ja kantohintojen nousu nostivat kantorahatulot viime vuonna liki ennätystasolle. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotiedon mukaan kantorahatuloja kertyi yhteensä 2,6 miljardia euroa, josta yksityisten metsänomistajien osuus oli 2,27 miljardia euroa.

Tulot nousivat vuodesta 2017 euromääräisesti 370 miljoonaa euroa, huippuvuodesta 2007 nousua kertyi 110 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 tuloista jäätiin kuitenkin 18 prosenttia, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä.

Puulajeista kuusi toi suurimman osan tuloista, 47 prosenttia. Kuusen merkitys korostuu Luken mukaan Etelä-Suomen rehevien maiden maakunnissa ja yksityismetsissä. Sen sijaan Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomen maakunnissa mänty on tärkein puulaji, siellä sen osuus vaihtelee 52 prosentista 78 prosenttiin.

Kuitupuuhakkuut kasvoivat tukkien hakkuita enemmän. Myös kuitupuun hinnat nousivat selvästi. Kantorahatuloissa tukki kuitenkin yhä dominoi, sen osuus tuloista nousi prosenttiyksiköllä 70 prosenttiin.

Maakunnista eniten kantorahatuloja saatiin Etelä-Savossa, yhteensä 323 miljoonaa euroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Artikkelit