Taloudellinen tuki kannustaa vesiensuojeluun

Moni luonto- ja ympäristöarvoja korostavista metsänomistajista pitää myös maksuttomia neuvontapalveluita hyvänä kannustimena.

Taloudellinen tuki on maksutonta neuvontaa parempi kannustin, kun tavoitteena on innostaa metsänomistajia tekemään vesiensuojelutoimenpiteitä suometsissään, selviää Arttu Helomaan Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle tekemästä pro gradu -tutkielmasta.

Tutkielmassa selvitettiin, onko maksuttomilla neuvontapalveluilla ja taloudellisilla tuilla vaikutusta siihen, millaisia vesiensuojeluun liittyviä päätöksiä metsänomistajat tekevät. Vuonna 2022 tehtyyn verkkokyselyyn vastanneista metsänomistajista noin 50 prosenttia koki, että taloudellinen tuki lisää intoa panostaa vesiensuojelutoimenpiteisiin. Maksuttomia neuvontapalveluita piti hyvänä kannustimena noin 40 prosenttia vastaajista.

”Tulokset sinällään vastasivat oletuksia siitä, että taloudellista tukea arvostetaan enemmän. Oli kuitenkin hieman yllättävää, että neuvontapalvelut kannustivat niinkin suurta osaa metsänomistajista harkitsemaan vesiensuojelutoimenpiteitä”, Helomaa sanoo.

Varsinkin sellaiset metsänomistajat, jotka korostivat metsissään luonto- ja ympäristöarvoja, pitivät sekä maksuttomia neuvontapalveluita että taloudellista tukea hyvinä kannustimina. Ne, jotka tavoittelevat metsiltään taloudellista tuottoa ja turvaa, eivät sen sijaan innostuneet maksuttomista neuvontapalveluista.

Maksuttomat neuvontapalvelut kannustivat myös sitä vähemmän, mitä korkeammin koulutettu metsänomistaja oli. Lisäksi mitä iäkkäämpi metsänomistajasta oli, sitä vähemmän vesiensuojelutoimenpiteet kiinnostivat, vaikka niihin olisi saanut taloudellisesta tukea.

Helomaan mukaan vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi lisätä, jos vesistöt halutaan pitää kunnossa ja parantaa niiden tilaa.

”Ilmaston lämmetessä etenkin pohjoismaiset vesistöt ovat erittäin alttiita veden laadun huonontumiselle. Tutkielman tuloksia voi edelleen jalostettuina käyttää politiikan päätöksenteon apuna, kun harkitaan sekä taloudellisesti että toimivuudeltaan mahdollisimman tehokasta luonnonsuojelun edistämiseen”, hän sanoo.

Tutkielman aineisto kerättiin syksyllä 2022 yksityismetsänomistajille suunnatun verkkokyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 1 607 metsänomistajaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat