Tekoäly avuksi maastopaloja vastaan

Turvesuopalojen ehkäisyyn Indonesiassa käytetty malli soveltuu tukijoiden mukaan käytettäväksi muuallakin.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat luoneet tekoälyalgoritmeja käyttämällä mallin, joka pystyy ennustamaan palojen todennäköisyyttä turvesoilla. Mallia on käytetty turvesuopalojen ehkäisyyn Indonesiassa, mutta tutkijoiden mukaan sitä voidaan hyödyntää myös muualla.

Tutkijat opettivat tekoälymallia Borneon saarelta vuosina 2002–2019 kerätyllä datalla, joka sisälsi tietoa muun muassa maaperästä, infrastruktuurista, ilmasto-olosuhteista ja kasvillisuudesta ennen vuosittaista maastopalokautta. Opettamisen jälkeen malli pystyi 80–95 prosentin tarkkuudella ennustamaan maastopalojen todennäköisyyden alueen eri osissa.

Tekoälymalli ei ole tarkka yksittäisten palojen ennustamisessa, joten sitä ei voi tutkijoiden mukaan vielä käyttää varoitusjärjestelmänä. Mallin avulla voidaan kuitenkin osoittaa, millainen vaikutus esimerkiksi maankäytön muutoksilla tai eri ilmastomuuttujilla on maastopaloriskiin.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin viime syksynä Communications in Earth and Environment -tiedelehdessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat