Tieyhdistys: Yksityisteiden rahoitus moninkertaistettava

Pelkällä tieosakkaiden panostuksella tarvittavat silta- ja tiekorjaukset eivät toteudu.

Suomen pitäisi kolmin- tai nelinkertaistaa panostukset yksityistieverkkoon, jotta päästäisiin samalla tasolle Ruotsin kanssa, Suomen Tieyhdistyksen teettämä selvitys kertoo. Ruotsissa valtio sijoittaa yksityisteihin noin 120 miljoonaa euroa vuodessa, kun Suomessa panostus on 15–20 miljoonaa euroa vuodessa.

”Pelkällä tieosakkaiden panostuksella tarvittavat silta- ja tiekorjaukset eivät toteudu, mikä heikentää elinkeinoelämän, väestön ja julkisen vallan toimintaedellytyksiä koko maassa”, sanoo Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Selvityksen mukaan yksityisteiden varrella toimii noin 33 000 yritystä ja noin 40 000 maatilaa, lisäksi esimerkiksi metsäteollisuuden raakapuukuljetuksista yli 90 prosenttia lähtee yksityisteiden varrelta rekkakuljetuksina. Niinpä yksityistieverkon merkitys on aivan olennainen koko kansantaloudelle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon tulisi sisällyttää yksityisteiden kehittämisohjelma, Raitanen katsoo. Hänen mukaansa 40 miljoonan euron vuosittaisella lisäpanostuksella saataisiin käynnistettyä talouselämän kannalta tärkeimpien yksityisteiden ja niiden siltojen ohjelma, jolla näiden korjausvelka saataisiin hitaasti kurottua kiinni.

Tieyhdistyksen lisäksi selvitystyössä mukana olivat muun muassa Koneyrittäjien liitto, Metsäteollisuus ry ja MTK.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut