Toimijat ryhtyvät kehittämään turvemaiden käyttöä yhteistyössä

Osaamisklusterissa ovat mukana muun muassa MTK, Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja maakuntaliittoja.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 14 alueen toimijaa on perustanut turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin. Turvemaat ovat alueen erityispiirre, ja klusterin tarkoitus on edistää niiden kestävää käyttöä monitavoitteisesti.

Turvemaiden käytöstä on keskusteltu viime vuosina vilkkaasti.

”Keskustelussa vähemmälle ovat jääneet kuitenkin niiden maanomistajien ja toimijoiden näkemykset, jotka käytännössä työskentelevät ja vaikuttavat turvemaa-alueilla. Lisäksi keskustelusta ovat puuttuneet sellaiset käytännön näkökulmat ja ratkaisut, jotka yhtä aikaa ottavat huomioon taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden”, sanoo elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen Metsäkeskuksesta tiedotteessa.

Klusteri aktivoi ja koordinoi turvemaiden kestävää käyttöä koskevaa tiedon tuotantoa, käytännön ratkaisuja ja pilotteja. Lisäksi edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Myös vihreä siirtymä ja energiaturpeen tuotannon vähentyminen liittyvät klusterin toimintaan. Haasteena on saada siirtymästä oikeudenmukainen olemassa olevilla rahoitusmekanismeilla. Tärkeää on myös, että ne ihmiset, joihin energiaturpeen ja turvemaiden käytön muutoksilla on suurimmat vaikutukset, kokevat osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä tehdyn työn arvostusta, klusterista kerrotaan.

Osaamisklusterissa ovat mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kokkolan yliopistokeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuus ry, SeAMK, Kpedu, Sedu, MTK Etelä-Pohjanmaa, MTK Keski-Pohjanmaa sekä Suomen metsäkeskus, joka toimii klusterin koordinaattorina. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Sami Kurki Ruralia-instituutista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat