Tornator lisäsi kulotuksia – tavoitteet määräytyvät sertifioinnin perusteella

Suuri osa kulotuksista oli metsänhoidollisia.

Metsätalousyhtiö Tornator kulotti menneenä kesänä yhteensä 84 hehtaaria metsää. Määrä kasvoi parikymmentä hehtaaria edellisvuodesta. Suurin osa kulotuksista tehtiin kevään ja alkukesän kuivien kelien aikana, viimeisimmät kohteet poltettiin heinäkuun lopulla.

Tämän kesän kulotuksista suuri osa oli metsänhoidollisia. Niissä hakataan ensin kulotettavan alueen puusto säästöpuita lukuun ottamatta, sen jälkeen alue poltetaan ja lopuksi on metsänviljelyn vuoro. Luonnonhoidollisessa kulotuksessa puustoa ei hakata ennen polttoa.

”Maanmuokkaus on vähentänyt kulotuksen merkitystä metsänviljelyn kannalta, mutta palolajiston, talousmetsien monimuotoisuuden ja kulotusperinteen ylläpitämisessä sen sijaan merkitys on suuri,” kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Yhtiön kulotustavoitteet määräytyvät metsäsertifioinnin vaatimusten perusteella. FSC-sertifioiduissa metsissä kulotetaan vuosittain noin kolme prosenttia kulotukseen soveltuvien kohteiden uudistushakkuupinta-alasta.

Yhtiöllä on liki 700 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut