Teollisuusliiton Aalto: Suunniteltuja metsäteollisuuden investointeja ei saa hankaloittaa

Liitto edellyttää valtion huolehtivan siitä, että metsien käyttö on kestävällä tasolla.

Kansallisesti asetettujen biotalouden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostuksia niin poliittisilta päättäjiltä kuin yrityksiltäkin, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto arvioi.

Häntä askarrutti etenkin metsäteollisuuden investointien kohtalo.

”On äärimmäisen tärkeää, että suunniteltuja ja valmisteluissa olevia metsäteollisuuden hankkeita ei hankaloiteta poliittisesti yksisilmäisistä lähtökohdista käsin”, Aalto painotti. Hän puhui tänään Jyväskylän Puumessuilla.

Aallon mukaan on ymmärrettävää, että poliitikkojen lisäksi esimerkiksi tutkijoilla on erilaisia käsityksiä asioista. Olennaista on tarkastella asiaa yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta, hän linjasi.

Biotalouden tulee myös tulevaisuudessa perustua kotimaisiin raaka-aineisiin. Teollisuusliitto edellyttääkin valtiovallan huolehtivan siitä, että metsien hyödyntäminen on kestävällä tasolla. Mahdollinen turpeen käytön rajoittaminen tulee tehdä hallitusti.

Hän patisteli hallitusta laittamaan nopeasti liikkeelle hallitusohjelmaan kirjatun viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman.

”Tarvitsemme teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa, joka mahdollistaa uutta kasvua ja työllisyyttä. Olemme investointiasteella mitattuna selvästi jäljessä tärkeimmistä kilpailijamaistamme.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat