Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää

Muutoksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yhtiön metsäomaisuuden arvoon.

Tornator Oyj muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmäänsä ja ottaa käyttöön markkinatransaktioihin perustuvan arvostusmenetelmän, yhtiö tiedottaa. Tämä nostaa merkittävästi Suomen metsien käypää arvoa yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Uudessa arvostusmenetelmässä yhtiön metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti toteutuneiden metsätilakauppojen perusteella laskettujen hintojen avulla. Arvostettava metsäomaisuus kattaa puuston ja maapohjan.

Tornatorin näkemyksen mukaan Suomen metsätilamarkkinoilta saatava markkinatieto on luotettavaa ja antaa nykyistä kassavirtojen nykyarvoon perustuvaa menetelmää paremman kuvan yhtiön Suomen metsien käyvästä arvosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut