TTS: Metsäalan ammattikoulutuksessa oppimistulokset heikentyneet

Valmistuneet arvioivat yhdeksi heikoimmaksi koulutuksen osa-alueeksi koulutuksen aikana syntyneet yhteydet työmarkkinoille.

Metsäalan ammatillisen koulutuksen oppimistulokset ovat yhä hyvällä tasolla kaikilla osaamisaloilla, TTS Työtehoseuran selvityksestä ilmenee. Selvitys perustuu vuosina 2019–2021 alalle valmistuneille tehtyyn kyselyyn, johon vastasi runsaat 300 henkilöä.

Näkyvissä on kuitenkin huolestuttavaa laskua, kun tuloksia verrataan vuonna 2017 tehtyyn vastaavaan selvitykseen. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajilla työssä tarvittavien välineiden tekniikka, kunnossapito ja korjausosaaminen sekä oman työn suunnitteleminen kustannustehokkaasti olivat heikentyneet. Metsäkoneenkuljettajilla harvennusmallien käyttö, koneellisen puutavaran valmistaminen, lähikuljetus, työssä tarvittavien tietotekniikan työsovellusten osaaminen sekä koneiden tekniikan tunteminen olivat alentuneet. Metsäenergian tuottajilla suurin osa taitoalueista oli heikentynyt mittausten välillä, erityisesti koneellinen ja manuaalinen energiapuun hakkuuosaaminen olivat laskeneet.

Heikoimmiksi osa-alueiksi koulutuksen toteutuksessa perustutkinnon suorittaneet arvioivat koulutuksen aikana syntyneet yhteydet työmarkkinoille, oppilaitoksen roolin valmistuvien työllistymisen edistämisessä, opintopalautteen keräämisen ja hyödyntämisen koulutuksen kehittämisessä sekä opiskelijaohjauksen. Maasto-opetuksen määrään olivat tyytymättömimpiä metsäkoneenkuljettajat ja puutavara-autonkuljettajat.

TTS Työtehoseura toteutti metsäalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen kolmannen oppimistuloksia, koulutuksen toteutusta ja laadullista työllisyyttä arvioivan mittauksen vuonna 2022. Tutkimushanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat