Tukes testasi puutavaraa – kahdelle valmistajalle myyntikieltopäätös

Valmistajat ovat keränneet vaatimusten vastaiset tuotteet pois markkinoilta, Tukesista kerrotaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on testannut yhdeksän eri valmistajan lujuusluokiteltua rakennuspuutavaraa. Testi paljasti puutteita: kahden valmistajan puut alittivat selvästi lujuusluokan ilmoitetut ominaisuudet taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta. Neljän valmistajan koe-erissä oli muutamia kappaleita, joiden kierous ylitti sallitun raja-arvon. Lisäksi koekappaleiden tiheydessä oli yksi selvä ja yksi lievä alitus.

Tukes antoikin kahdelle valmistajalle, Stora Enso Wood Product Oy:lle ja Oy Pertu Components Ltd:lle, lujuusluokitellun rakennepuutavaran myyntikieltopäätöksen koskien testattuja tuote-eriä. Nämä erät voi kuitenkin myydä ja markkinoida lujuusluokittelemattomana sahatavarana.

Tukesin mukaan valmistajat ovat keränneet vaatimusten vastaiset tuotteet pois markkinoilta, lisäksi ne ovat ryhtyneet toimiin tuotteiden muuttamiseksi takaisin vaatimustenmukaiseksi.

Testattava puutavara oli poikkileikkaukseltaan 48×148 millimetriä. Lujuusluokka oli C24, mikä on yleisesti rakenteissa käytettävä. Jokaiselta valmistajalta testattiin 30 vähintään 3,6-metristä koekappaletta. Testissä kokeiltiin muun muassa taivutuslujuus, tiheys, kosteus ja kierous. Tuloksia verrattiin valmistajan suoritustasoilmoituksen tietoihin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut