Tukkipuun hinnoissa lähes maailmanlaajuista laskua

Suomi ja Ruotsi ovat oma, poikkeava lukunsa – nousua kotikentällä ja Baltian-tuontipuulla vielä enemmän.

Sahatavaramarkkinoiden heikkous on johtanut tukin hintojen putoamiseen maailmanlaajuisesti.

Globaali hintaindeksi on pudonnut kymmenen prosenttia vuodessa, kun vertailuna on tämän vuoden toinen kvartaali suhteessa vuodentakaiseen, metsäteollisuuden maailmankauppaa analysoiva Wood Resources International (WRI) raportoi.

Tosin viime vuoden vertailukohta oli tukinhinnoissa kaikkien aikojen korkein.

Sahatukin globaalissa hintaindeksissä on mukana 20 maata. Vaikka tukinhinnat ovat olleet alaspäin useimmissa maissa, niin kuitenkin Pohjoismaissa ja Latinalaisessa Amerikassa on nähty nousua.

Voimakkainta laskua läntisessä Pohjois-Amerikassa

Voimakkaimmin hinnat ovat laskeneet läntisessä Pohjois-Amerikassa, minne sijoittuu suurin osa sahateollisuuden tämän vuoden seisokeista. Brittiläisessä Kolumbiassa hinnat ovat pudonneet 20-25 prosenttia viime vuodesta.

Hinnanlaskusta huolimatta länsialueen sahatavaran tuottajilla on edelleen mantereen korkeimmat puuraaka-ainekustannukset, 25 prosenttia kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammat.

Yhdysvaltojen etelässä tukinhinnat laskivat noin kahdeksan prosenttia. Pitkän ajan seurannassa etelävaltioiden tukinhinnat ovat heiluneet suhteellisen vähän, mutta alueen sisällä on huomattavia eroja.

Esimerkiksi Georgian rannikkoalueella, Etelä-Carolinassa ja Floridassa tukinhinnat ovat yltäneet 70 dollariin kuutiolta viime ja tänä vuonna. Alueilla, joilla sahateollisuuden intensiteetti on matalampi, hinnat ovat olleet lähempänä 50 dollaria.

Suomen ja Ruotsin kehitys poikkeaa

Suomessa venäläisen raakapuun tuonnin loppuminen nosti kotimaisia kantohintoja kymmenisen prosenttia. Raakapuun saatavuus Itämeren alueelta on tiukentunut, samalla kun toimitukset Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta ovat keskeytyneet.

Ruotsin sahat ovat lisänneet kalliin tukin tuontia Virosta ja Latviasta. Kun vertailukohtana ovat kruunumääräiset tuontihinnat Baltiasta Ruotsiin ennen Venäjän-hyökkäystä suhteessa tämän vuoden alkupuoliskon hintoihin, niin tuontihinnat ovat nousseet lähes 60 prosentilla.

Samanaikaisesti tukinhinnat Ruotsissa ovat nousseet alle 15 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat