Tulevaisuuskatsaus 2022: Lisää nuoren metsän hoitoa ja sujuvuutta sukupolvenvaihdoksiin

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus tarjoaa tuleville päättäjille työkaluja muun muassa metsäsektorin tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen.

Millaisessa toiminta- ja turvallisuusympäristössä seuraava hallitus toimii? Millaisia keinoja sillä on säilyttää suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kestävällä taloudellisella pohjalla ympäristöä ja luontoa kunnioittaen?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan tänään julkaistu ministeriöiden yhteinen tulevaisuuskatsaus.

Maa- ja metsätalousministeriö nostaa omassa osuudessaan esille muun muassa Venäjältä tuodun raakapuun ja hakkeen tuonnin loppumisen sekä kasvaneiden kuljetuskustannusten vaikutukset metsäsektorin toimintaedellytyksiin.

”Kotimaisen metsähakkeen saatavuuden varmistaminen on avainasemassa ja sen lisäämiseksi on tärkeää aktivoida metsänomistajia ja muita toimijoita nuoren metsän hoitotöihin, joiden yhteydessä kerätään myös pienpuuta”, ministeriö kirjoittaa.

Puumarkkinoiden toimivuutta ministeriö kehottaa ylläpitämään huolehtimalla metsätilojen sukupolvenvaihdosten sujuvuudesta ja metsänomistusrakenteen kehittämisestä. Lisäksi ministeriö painottaa vertailukelpoisen ja tutkitun tiedon tärkeyttä luonnonvarojen vastuullisen ja kestävän käytön todentamisessa.

Ministeriöt laativat tulevaisuuskatsaukset kerran vaalikaudessa. Niiden tavoite on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Aiemmin katsaukset on julkaistu erikseen. Poikkihallinnolliset teemat ovat kuitenkin lisääntyneet, joten tänä vuonna katsaukset päädyttiin kokoamaan yhdeksi julkaisuksi.

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022 löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022#/.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat