Tuotteiden vahva kysyntä tuplasi UPM:n tuloksen

Myyntihintojen korotukset ylittivät raaka-aineiden hintojen nousun, kertoo UPM osavuosikatsauksessaan.

Metsäyhtiö UPM teki huhti-kesäkuussa 307 miljoonaa euroa voittoa, mikä on yli puolet enemmän kuin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Myös liikevaihto kasvoi 2 384 miljoonaan euroon.

Sellun ja sahatavaran hintojen jyrkkä nousu tuotti Biorefining-liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen tuloksen. Tarrojen ja erikoispaperin kysyntää vahvistivat verkkokaupan ja päivittäistavarakaupan trendit, mutta tulos on myös jatkuvien tehokkuustoimien ansiota, totesi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Graafisten paperien kysyntä kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta liki kolmanneksen. Viime vuonna huhti-kesäkuussa koronapandemian sulkutoimet olivat varsin laajoja, mikä vaikutti yhtiön mukaan erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään.

UPM ilmoitti toukokuussa myyvänsä Shottonin sanomalehtipaperitehtaan Iso-Britanniassa. Uruguayssa UPM:n rakennushankkeiden kerrotaan etenevän suunnitellusti.

”Kaiken kaikkiaan liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat. Olen vakuuttunut, että Biofore-strategiamme luo pitkän aikavälin arvoa maailmassa, jossa niin kuluttajat, yritykset kuin valtiotkin etsivät aktiivisesti kestäviä ratkaisuja”, totesi Pesonen.

Yhtiö arvioi sellun hinnan pysyvän korkealla koko loppuvuoden, mutta myös raaka-aineiden hintojen nousevan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa