Tutkija Juhani Wiio: Toimittajien side metsään katkennut

"Vaihtoehtoisen metsänäkökulman tarjoaminen on jäänyt Yleisradion aluetoimituksille."

Metsäuutisointia tutkineen yhtyiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiion mukaan erityisesti suurten mediatalojen tulisi tarkastella metsäkysymyksiä kokonaisvaltaisesti eikä vain yhden vallalla olevan asenneilmaston kautta.

”Metsä ja siihen perustuva talous ovat hiilinielun ja suojelun lisäksi edelleen osa suomalaista elämänmuotoa ja suomalaisten toimeentuloa. On tärkeää, että kaikki osapuolet kokevat tulevansa kuulluksi valtamedioissa sirpaleisen sosiaalisessa mediassa esiintyvän ajoin aggressiivinen keskustelun vastapainoksi”, Wiio toteaa metsäalaa seuraavan Audiomedian haastattelussa.

Taloustutkimuksen tutkimuksien tulokset kansalaisten vähäisestä metsätiedosta ja metsänomistajien tyytymättömyydestä metsäuutisointiin selittyvät Wiion mukaan suurelta osin median luomasta metsäkuvasta.

”Valtamedian metsäuutisointi painottuu tekemäni selvityksen mukaan ilmastoteemojen käsittelyyn. Metsiä käsitellään ensi sijassa ilmastopolitiikan, luontokadon ja hiilinielujen kautta, kun taas metsätalouden taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma jää paitsioon.”

Wiion mukaan selvitys suurimpien mediatalojen metsäuutisoinnista osoitti, että Helsingin Sanomien metsäuutisointi oli huomattavan yksipuolista verrattuna esimerkiksi Yleisradion aluetoimitusten metsäuutisointiin

”Keskittymistä on tapahtunut myös Yleisradiossa. Aiemmin TV2 tarjosi vertailevaa näkökulmaa myös metsäasioissa Pasilan näkökulmalle. Kun TV2 itsenäisenä yksikkönä lopetettiin, vaihtoehtoisen metsänäkökulman tarjoaminen on jäänyt Yleisradiossa yhtiön aluetoimituksille.”

Wiion mukaan aiemmin toimittajiksi ja viestinnän palvelukseen valikoituneista oli moninkertaisesti useammin elävä suhde metsätalouteen kuin nykyisin. Monilla toimittajilla oli jopa työkokemusta metsästä tai elinkeinoista, joissa metsää hyödynnetään. Esimerkkinä hän mainitsee Yleisradion, jonne 1970-luvulla rekrytoiduista toimittajista kolmannes oli lähtöisin maaseutupaikkakunnilta, noin kolmannes pieniltä taajamapaikkakunnilta ja kolmannes suurimmista kaupungeista.

”Tuolloin toimittajiksi rekrytoituneiden keskuudessa metsätalous oli läsnä ja metsällä oli merkitystä. Nykyisin tämä kytkentä on kadonnut.”

Juhani Wiio on viestinnän perille menosta väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori, viestinnän tutkija sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen dosentti. Hän on työskennellyt Yleisradiossa toimittajana, toimituspäällikkönä, ohjelmapäällikkönä ja kehitysjohtajana sekä useammassakin viestintätoimistossa viestintäasiantuntijana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus