Metsälakiuudistuksen vaikutukset monimuotoisuuteen selvitykseen

Tavoitteena on saada kuva siitä, miten suuri vaikutus on ollut kymppipykälän muutoksella.

Vuonna 2014 voimaan astuneen metsälain vaikutuksia ryhdytään selvittämään tarkemmin. Maa- ja metsätalousministeriön aloittaman jatkoselvityshankkeen kohteeksi otetaan lain vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ja terveydentilaan.

Luonnonvarakeskuksen vuoden alussa julkaistun selvityksen mukaan metsälaki ja metsätuholaki ovat pääosin olleet toimivia, mutta metsien monimuotoisuudesta ja metsien terveyden turvaamisesta kaivattiin lisää tietoa.

Selvityksen tavoitteena on saada selkeä kuva siitä, millä tavoin metsälain niin sanotun kymppipykälän muutos vaikuttaa käytännössä monimuotoisuuden turvaamiseen. Tarkasteltavaksi tulee, kuinka paljon metsälakikohteisiin sekä muihin arvokkaisiin elinympäristöihin on kohdistunut käsittelyjä metsälakimuutoksen jälkeen.

Hankkeessa tarkastellaan myös metsälain merkitystä arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisessa suhteessa metsänhoitosuosituksiin, metsäsertifiointiin, Metso-ohjelmaan ja luonnonsuojelulakiin sekä muihin elinympäristöjen turvaamisen keinoihin.

Selvitys metsälain monimuotoisuusvaikutuksista valmistuu tämän vuoden aikana, ja sen toteutuksesta vastaa Luonnonvarakeskus yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Selvityksen pohjalta päätetään jatkotoimista. Metsälain osalta lakimuutoksia ei ole valmisteilla.

Viime vuoden arvioinnissa tarkasteltiin myös metsätuholain toimivuutta. Sen todettiin toimivan pääosin hyvin, mutta ilmastonmuutoksen sekä metsätalouden toimintaympäristön kehitys edellyttävät lähempää tarkastelua. Vaikutusten arvioinnin toteuttaa Luonnonvarakeskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat