Typpi kiusaa puiden sienijuuria

Erityisesti kuusen ja männyn kanssa symbioosissa elävät sienilajit kärsivät korkeasta typpilaskeumasta, tutkija Päivi Merilä kertoo.

Puille ravinteita ja vettä toimittavat sienijuuret eli mykorritsat kärsivät monin paikoin Eurooppaa ilmansaasteista, hiljattain Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan.

”Erityisesti kuusen ja männyn kanssa symbioosissa elävät sienilajit kärsivät korkeasta typpilaskeumasta”, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Päivi Merilä kertoo. Hän on yksi artikkelin kirjoittajista ja koordinoi Euroopan sienijuuridiversiteettiä kartoittavan suurhankkeen Suomen osuutta.

Tutkimuksen mukaan sienijuuret reagoivat paljon alhaisempaan typpilaskeumaan, kuin mitä aiemmin on luultu.

”Pohjois-Suomessa ollaan tämän rajan alapuolella, mutta Etelä-Suomessa ollaan raja-arvon tuntumassa, eikä typpilaskeumassa ole havaittu laskevaa trendiä koko seurantajakson aikana”, Merilä kertoo.

Hänen mukaansa tutkimus viittaa myös siihen, että ilmaston lämpeneminen voi heikentää sienijuurten elinoloja. Se taas voi vaikuttaa metsäpuiden menestymiseen tulevaisuudessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Blogit ja Kolumnit