Uhanalaisten lettojen tilaa kartoitetaan taas kesällä

Letoilla on tärkeä merkitys suoluonnon ja -lajiston monimuotoisuudelle.

Suomen ympäristökeskus jatkaa alkavana kesänä lettosoiden inventointeja. Vuonna 2020 alkaneen hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Maastoinventoinneista vastaavat ely-keskukset.

Letot kuuluvat uhanalaisimpiin soihimme, joten niiden turvaamisella ja tilan parantamisella on tärkeä merkitys suoluonnon ja -lajiston monimuotoisuudelle.

”Viimeisimmän luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan lähes kaikki lettotyypit ovat koko maassa uhanalaisia ja kaikki Etelä-Suomen lettotyypit alueellisesti äärimmäisen uhanalaisia. Lettojen taantuminen on heikentänyt myös lettolajiston elinvoimaisuutta. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla”, toteaa vanhempi tutkija Aira Kokko Suomen ympäristökeskuksesta.

Suurimmat syyt lettojen ja niiden lajiston taantumiseen ovat Ympäristökeskuksen mukaan pellonraivaus ja metsäojitukset.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat