United Bankers: Metsärahastojen tuotot olivat erinomaiset

Varainhoitokonsernin vahvaa vuotta vauhdittivat etenkin rahastoista saadut tuottopalkkiot.

Varainhoitoon ja sijoitusmarkkinoihin keskittynyt United Bankers ylsi viime vuonna ennätystulokseen. Konsernin liikevaihto kohosi tilikaudella 49 miljoonaan euroon, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Operatiivinen käyttökate kasvoi 18,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto 16,5 miljoonaan euroon. Siinä on kasvua 15 prosenttia.

United Bankersin reaaliomaisuuteen painottuva rahastovalikoima vaikutti suotuisan tuloskehityksen jatkumiseen vuonna 2022, konsernista kerrotaan. Pääomat kasvoivat etenkin metsä- ja kiinteistörahastoissa.

Tuloskasvua siivittivät etenkin rahastoista saadut tuottopalkkiot, mutta myös rahastojen hallinnointipalkkiot kehittyivät myönteisesti. Palkkioiden kasvu selittyy erityisesti metsärahastojen vahvoilla tuottopalkkioilla. Kokonaisuudessaan rahastoista saadut nettotuotot kasvoivat yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Olosuhteet huomioon ottaen konsernin vuosi oli erittäin vahva, toimitusjohtaja Patrick Anderson toteaa.

”Metsärahastojemme tuotot olivat erinomaiset ja kiinteistörahastojemme tuotot hyvät. Kiinteistö- ja metsärahastot keräsivät vuoden aikana nettomerkintöjä noin 160 miljoonaa euroa ja niiden pääomat kasvoivat yli 26 prosenttia”, Anderson kertoo tiedotteessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat