UPM: Kaikenlaiset leimikot kiinnostavat, erityisesti sulan maan aikana korjattavat kohteet

Pohjoisessa on saatu talvivarantoa hyvin purettua.

Vaikka metsäteollisuuden lopputuotemarkkinat ovat tällä hetkellä utuiset, on puulle kysyntää, UPM:n puumarkkinakatsauksessa todetaan.

”Ostamme kaikenlaisia pystykauppaleimikoita ja hankintakauppaeriä. Ostoslistan kärjessä ovat sulan maan aikana korjattavissa olevat kuusiaukot ja harvennuskohteet”, UPM:n läntisen alueen päällikkö Rauli Karppinen kertoo katsauksessa.

Läntisellä alueella talvikelit ovat jo hiipumassa, etenkin rannikolla. Itäisellä alueella talvipuuta on voitu paikoin ostaa vielä kuluvan kaudenkin hakkuuseen, mutta katse on jo kevään, kesän ja ensi syksyn puutoimituksissa.

”Halutuimpia kohteita ovat kantavilla mailla sijaitsevat sulan maan aikana korjattavat harvennukset ja päätehakkuut”, sanoo itäisen alueen päällikkö Janne Seilo.

Pohjoisella alueella on talvivarantoa saatu hyvin purettua, mikä mahdollistaa uusien talvikohteiden ostot seuraavalle talvelle. Tällä hetkellä halutuimpia ovat kuitenkin sulan maan hakkuumahdollisuudet, päätehakkuut sekä harvennukset.

”Puukauppaa on käyty alkuvuosi hieman edellisvuotta rauhallisemmin, mutta viime aikoina kaupankäynti on ollut piristymään päin. Uskon, että hyvä vire tulee jatkumaan, sillä kaikelle puulle on käyttöä”, sanoo pohjoisen alueen päällikkö Jari Engström.

UPM:n läntinen alue toimittaa Jämsänkosken ja Rauman paperitehtaille kuusikuitua, Seikun sahalle kuusitukkia ja Korkeakosken sahalle mäntytukkia. Itäinen alue toimittaa Pelloksen vaneritehtaalle ja Kalson viilutehtaalle kuusitukkia, Kaukaan sellutehtaalle havukuitupuuta, Kaukaan sahalle mäntytukkia, Kaukaan paperitehtaalle kuusikuitupuuta, Kymin sellutehtaalle koivu- ja havukuitupuuta, Savonlinnan ja Joensuun vaneritehtaille koivutukkia. Pohjoinen alue toimittaa Pietarsaaren sellutehtaalle havu- ja koivukuitupuuta sekä Alholman sahalle mänty- ja kuusitukkia.

Puukauppa Puukauppa