Kempeleeseen uusi puuta käyttävä lämpölaitos

Kaukolämpöakku eli lämminvesisäiliö tasaa kulutushuippuja.

Oulun Seudun Sähkö rakentaa Kempeleeseen biopolttoainetta käyttävän lämpölaitoksen. Polttoaine on energiapuuta metsästä, sahojen sivutuotteita ja puhdasta kierrätyspuuta. Jätteitä ei polteta.

Laitos käsittää kaksi kymmenen megawatin lämpökattilaa sekä savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen. Laitoksen kokonaisteho on 25 megawattia.

Laitokselle tulee myös 650 kuution kaukolämpöakku, joka on käytännössä lämminvesisäiliö, jolla voidaan optimoida lämmöntuotantoa ja tasoittaa kulutushuippuja.

Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Biolämpölaitoksen suunnittelu on jo käynnissä ja maanrakennus- ja perustustyöt tehdään tämän vuoden aikana.  Laitosasennukset toteutetaan vuonna 2025 ja lämmöntuotannon on tarkoitus alkaa saman vuoden syksyllä.

Puukauppa Puukauppa