Metsityslaki vahvistettiin, tukien haku aukeaa maaliskuussa

Asetusluonnoksen mukaan tukea maksettaisiin 1 000–2 000 euroa hehtaarilta.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain metsityksen määräaikaisesta tuesta. Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa, ja tukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta lähtien.

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien, metsittämiseen. Metsitykseen soveltuvia joutoalueita on arvioitu olevan Suomessa noin 120 000 hehtaaria.

Aktiivisessa ruoantuotannossa olevia alueita ei ole tarkoitus metsittää. Tukea ei saa myöskään maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen.

Metsitettävän alan tulee olla vähintään puolen hehtaarin suuruinen, yhtenäinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämiseen on jo aiemmin myönnetty rahoitus.

Tukea enintään 2 000 euroa hehtaarilta

Tuen suuruudesta päätetään asetuksessa. Lausunnoilla olleen asetusluonnoksen mukaan metsityskorvaus olisi entisillä maatalousmailla 1500–2000 euroa hehtaarilta ja entisillä turvetuotantoalueilla 1000–1500 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi maksettaisiin hoitopalkkio kahdessa erässä, yhteensä 900 euroa hehtaarilta.

”Metsitystukilaki on yksi toimenpiteistä, joilla toteutamme hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin ilmastotoimia. Hiilensidonnan ytimessä on kaikki kasvava, ja tuki kannustaa maanomistajia istuttamaan joutoalueista uutta metsää”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus