UPM tuplaa lehtipuuston metsissään

Yhtiö perustelee tavoitetta puuntuotannon kehittämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella.

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omistamissaan metsissä Suomessa. Yhtiö perustelee tätä tutkimuksilla, joiden mukaan lehtipuuosuuden lisääminen parantaa metsän kasvua, monipuolistaa metsälajistoa ja parantaa metsän ilmastokestävyyttä.

UPM tavoittelee lehtipuuston osuuden nostamista koivulle soveltuvilla kohteilla viidesosaan puuston kokonaismäärästä. Metsien valtapuut ovat mänty ja kuusi.

”Lehtipuuston lisäämiselle on kaikki perusteet niin puuntuotannon kehittämisen kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Pyrimme myös siihen, että metsämme kestävät mahdollisimman hyvin muuttuvan ilmaston luomia olosuhteita ja pysyvät terveinä. Tässä monitavoitteisessa metsätaloudessa luotamme vahvasti suomalaisiin puulajeihin”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander sanoo.

UPM:n metsäomaisuus Suomessa on runsaat puoli miljoonaa hehtaaria.

Kommentit (1)

  1. Jossakin voi olla teknisiä ongelmia. Meillä on metsiä UPM:n naapurissa, mutta paikoin hirvet ovat syöneet kaikki koivut meidän puolella kuusen taimikoista. Samalta näyttää UPM:n puolellakin.
    Sinänsä onnistunut koivusekoitus lisää metsän kasvua, joten tavoite on hyvin kannatettava.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit