UPM tutkii puuperäisiä biokemikaaleja

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan Suomessa kasvaa maailman parhaiten hoidetut metsät.

Viime vuonna hyvän tuloksen tehnyt UPM saa jo merkittävän osan liikevaihdostaan uusista tuotteista. Ensimmäisenä kaupallistettu biokomposiitti on ollut markkinoilla 10 vuotta ja biodieselin tuotanto on päässyt vauhtiin Lappeenrannassa. Siellä toimii myös valtaosa yrityksen tutkijoista ja tuotekehittäjistä, joita kiinnostavat nyt etenkin biokemikaalit ja biomedikaalit.

Eilen Etelä-Savon Kauppakamarin metsäseminaarissa Mikkelissä puhunut UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi, että alkamassa on uusi murrosaika, jossa puunjalostuksessa siirrytään puukuiduista entistä pienempiin ainesosiin puun molekyylitasolle.

”Tosin kuidun aika jatkuu vielä pitkään”, muistutti Pesonen.

Kuidun jalostamiseen yritys investoi parhaillaan muun muassa Kymin sellutehtaalla, missä on meneillään jo toinen laajennushanke lyhyen ajan sisällä.

Suomalaisia metsiä Pesonen pitää maailman parhaiten hoidettuna. Osoituksena tästä metsien kasvu on 1960-luvulta noussut 60 miljoonasta kuutiometristä 105 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

”31 vuoden aikana olen kulkenut hyvin monenlaisissa metsissä eri puolilla maailmaa, ja voin sanoa, että kyllä täällä metsiä on hoidettu loistavasti.”

Huonoa talonpitoa

Kuljetusyrittäjä Ari Hämäläinen arvioi, että tiet ovat vielä huonommassa kunnossa kuin paljon puhutun korjausvelan perusteella voi päätellä.

Ministeri ja entinen budjettipäällikkö Raimo Sailaksen mukaan ongelma poistuu vain käyttämällä lisää rahaa teiden kunnostukseen.

”Kertoo huonosta isäntä- ja emäntämentaliteetista, että ei pidetä paikkoja kunnossa, vaan sännätään keksimään jotain uutta”, sanoi Sailas.

Metsänhoito Metsänhoito