Uusi metsästrategia lausunnoille, ilmastonmuutokseen kiinnitetty erityistä huomiota

Uudistettu strategia ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt luonnoksen uudesta kansallisesta metsästrategiasta lausunnoille. Uudistetussa strategiassa kuvataan metsäalan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet, se ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia vuoteen 2035 saakka.

Uuden metsästrategian visio on ”Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille”. Strategia rakentuu neljästä päämäärästä, joissa korostetaan muun muassa metsien aktiivista, monipuolista ja kestävää käyttöä, metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta sekä osaamisen vahvistamista metsäalalla.

Metsästrategia on yhteensovittava elinkeinostrategia, jossa otetaan huomioon niin ihminen, ympäristö kuin talous. Strategialuonnoksessa huomioidaankin kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen eri osa-alueet. Metsien merkitykseen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa kiinnitetään luonnoksessa erityistä huomiota.

Strategian uudistamisen taustalla on toimintaympäristön nopea muutos. Esimerkiksi huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen liittyvät tavoitteet heijastuvat voimakkaasti suomalaiseen metsäalaan.

Lausuntoaika luonnoksesta päättyy 14. marraskuuta. Sen jälkeen se viimeistellään saadun palautteen perusteella, kansallinen metsäneuvosto käsittelee strategiaa joulukuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut