Uusi raportti kokoaa yhteen ilmastomuutoksen vaikutukset metsiin

Luken ja Ympäristökeskuksen raporttia käytetään uusien metsänhoidon ohjeiden laadinnassa.

Metsien kasvu ja niiden hiilensidonta perustuvat puuston sopeutumiseen ilmastomuutokseen. Jotkut muuttuneista olosuhteista, kuten lämpötilan ja sateisuuden vaihtelut, voivat myös heikentää lämpenemisen tuomaa metsien lisäkasvua.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen laatimassa raportissa esitetään uusinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin. Raportissa avataan, miten metsien puusto ja metsäekosysteemin hiilensidonta muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena ja miten metsänhoidolla voidaan vastata muutoksiin.

Työ on osa metsänhoidon suositusten laadintaa. Raporttia tullaan hyödyntämään metsänhoidon suositusten uudistamistyössä.

Vuosina 2020–2023 uudistettavissa metsänhoidon suosituksissa huomioidaan entistä vahvemmin olemassa olevan tutkimustiedon näyttö ja sen vahvuus. Kaikesta metsänkäytöstä ei ole tällaista tietoa kutenkaan ole, ja silloin joudutaan tukeutumaan käytännöstä saatuihin kokemuksiin.

”Olemme tänä vuonna koonneet laajasti tutkijoiden ja käytännön metsänhoidon toimijoiden näkemyksiä ilmastokestävästä metsänhoidosta. Tämä antaa pohjaa luoda entistä paremmin metsänomistajaa ja metsäalaa palvelevia metsänhoidon suosituksia”, kertoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Raportin tuloksia esiteltiin viime viikolla Tapion järjestämässä seminaarissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat