Uusi verkkopalvelu avattu – metsänhoitosuositukset aiempaa helpommin käyttöön

Kaikille avoin palvelu löytyy osoitteesta www.metsanhoidonsuositukset.fi.

Metsänhoidon suositukset on julkiastu nyt verkossa uudessa tietopalvelussa, osoitteessa www.metsanhoidonsuositukset.fi. Sähköiset suositukset ovat maksutta kaikkien käytettävissä, ajan tasalla ja helposti saavutettavissa monipuolisten hakutoimintojen avulla.

Lisäksi palvelussa on rajapinta, joka mahdollistaa suositustietojen siirtämisen muihin metsäalan tietojärjestelmiin. Tämän odotetaan tehostavan järjestelmien ylläpitoa ja nopeuttavan uusimpien suositusten soveltamista metsänomistajien keskuudessa.

“Uusi tietopalvelu mahdollistaa suositustietojen paremman hyödynnettävyyden. Metsänomistajat saavat nyt suositustiedot aiempaa helpommin käyttöönsä, ja tiedot saadaan nyt nopeammin ja tehokkaammin myös metsäsektorin eri toimijoiden tietojärjestelmiin osaksi heidän prosessejaan ja palveluitaan”, kertoo johtava asiantuntija Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yhteistyön tulos

Tietopalvelun on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö, Tapio vastasi toteutuksesta. Myös alan toimijat ja metsänomistajien edustajat osallistuivat palvelun kehittämiseen.

Kehitystyö jatkuu vielä ensi vuoden ajan. Palveluun lisätään ruotsinkieliset metsänhoidon suositukset ja sitä kehitetään edelleen käyttäjäkokemusten perusteella.

Myös metsänhoitosuosituksia päivitetään. Parhaillaan työn alla ovat suositukset ilmastokestävään metsänhoitoon.

Metsänhoidon suositukset on kokoelma tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia riippumattomia suosituksia suomalaisen metsän kestävään hoitoon.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut