Uusien klapi- ja hakekattiloiden päästöille määritetty raja-arvot

Tukes ryhtyy ensi vuonna testaamaan markkinoilla olevia kattiloita.

Ensi vuoden alusta markkinoille tuotavat uudet biokattilat tulevat EU:n ekosuunnitteluasetuksen piiriin. Se koskee esimerkiksi klapeja, haketta ja pellettiä käyttäviä laitteita ja näiden maahantuojia ja kotimaisia valmistajia.

Asetuksessa säädetään lämpöteholtaan alle 500 kilowatin kattiloille raja-arvoja hiilimonoksidille, hiukkasille, orgaanisesti sitoutuneelle hiilelle, typen oksideille sekä vuosittaiselle hyötysuhteelle.

Alle 70 kilowatin laitteita koskee myös kodin sähkölaitteista tuttu energiamerkintä.

”Toimialalla ollaan iloisia, että meille tulee vihdoin viimein Suomeen käyttöön vaatimustasot biokattiloille”, sanoo Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Määräykset varmistavat tuotteiden paremman suoritustason ja pienemmät päästöt. Jatkossa markkinoilla voi olla ainoastaan vaatimustason täyttäviä lämmityskattiloita. Tukes suunnittelee teettävänsä asetuksen mukaisia testejä kattiloille ensi vuoden aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat