Uusittu opas talousmetsien linnuston suojeluun

Opas kertoo muun muassa, kuinka talousmetsissä voidaan lisätä linnuille tärkeitä rakennepiirteitä.

Metsänkäsittely- ja linnusto -oppaasta on julkaistu uusi, päivitetty versio.

Opas sisältää metsänkäsittelyä koskevia suosituksia ja erilaisia luonnonhoidon keinoja, joilla parannetaan linnuston elinmahdollisuuksia talousmetsissä. Opas on tarkoitettu metsäammattilaisten ja metsänomistajien työkaluksi metsien käsittelyyn.

Metsänkäsittely ja linnusto -oppaassa muun muassa kerrotaan, kuinka talousmetsissä voidaan lisätä linnuille tärkeitä rakennepiirteitä. Lisäksi metsätöiden tekijöille suunnattuja työlajikohtaisia suosituksia on syvennetty varsinkin luonnonhoidon toimenpiteiden näkökulmasta.

Linnustolle hyödyllisiä luonnonhoidon toimenpiteitä ovat esimerkiksi lahopuun säästäminen, säästöpuiden jättäminen, tekopökkelöiden tekeminen sekä tiheikköjen ja alikasvoksen säästäminen metsänkäsittelyn yhteydessä.

Oppaassa suositellaan pesimäaikaisten hakkuiden välttämistä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä lintujen. Erityisiä suosituksia annetaan tiettyjen tärkeiden lajien tai lajiryhmien, kuten petolintujen ja kololintujen, huomioimiseen.

Tarkentuva metsä- ja luontotieto tarjoaa työkaluja lintujen elinympäristöjen turvaamiseen. Metsään.fi-palvelusta löytyy tietoa potentiaalisten riistatiheiköiden sekä petolintujen pesien sijainnista.

Opas toteutettiin laajapohjaisena yhteistyönä, ja sen uudistamiseen osallistuivat BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Metsähallitus, Metsä Group, Metsäteho, Metsäteollisuus ry, MTK, Stora Enso, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus, Tornator ja UPM.

Opas löytyy osoitteesta puuhuolto.fi/metsankasittely-ja-linnusto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat