Uusiutuva energia ohitti ensi kertaa fossiiliset ja turpeen

Korona ja metsäteollisuuden tuotannon supistuminen johtivat energiankulutuksen laskuun viime vuonna.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö pieneni prosentin viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Hyvä uutinen on kuitenkin, että niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 40 prosenttiin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun uusiutuvan energian kulutus oli suurempaa kuin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus yhteensä.

Puupolttoaineiden kulutus laski kuusi prosenttia. Lasku tapahtui melko tasaisesti kaikissa puupolttoaineluokissa, ja siihen vaikuttivat lämmin sää sekä metsäteollisuuden tuotannon supistuminen. Puupolttoaineilla katettiin 28 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta, ja ne olivat Suomen käytetyin energianlähde.

Muista uusiutuvista energialähteistä vesivoiman tuotanto kasvoi 28 prosenttia ja tuulivoiman tuotanto 30 prosenttia. Biokaasun kulutus väheni kolme prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laski 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta laski 37 prosenttiin.

Suurinta pudotus oli turpeella, jonka kulutus laski neljänneksellä. Myös hiilen kulutus laski selvästi, 22 prosenttia.

Koronan vaikutuksesta yleensä melko vakaana pysyvä liikennepolttoaineiden kulutus pieneni, mikä näkyi fossiilisen öljyn kulutuksen kuuden prosentin laskuna.

Energian kokonaiskulutus viime vuonna oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,28 miljoonaa terajoulea, missä on kuusi prosenttia laskua edellisvuoteen verrattuna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat