Väitöskirja: metsien suurimmat ilmastohyödyt saavutetaan tiheässä ja lannoitetussa metsikössä 80–100 vuoden kiertoajalla

Tällöin kuitenkin joudutaan tinkimään metsän taloudellisesta tuotosta.

Tarit Baul on tutkinut metsien ilmastohyötyjä Itä-Suomen yliopistolle tekemässään metsätieteen alan väitöskirjassa. Työn tavoitteena oli selvittää metsien hiilensidontaa sekä kuitupuun ja tukkipuun ilmastovaikutuksia niiden korvatessa fossiilista energiaa sekä fossiilipohjaisia tuotteita.

Tulosten mukaan suurimmat ilmastohyödyt saavutettiin silloin, kun metsistä korjattiin sekä ainespuuta että energiapuuta. Metsän kasvatuksessa puuston tiheyden tuli olla enintään 20 prosenttia suosituksia korkeampi, metsää tuli lannoittaa typellä ja kiertoaikana pitää 80–100 vuotta. Tällä tavoin lisättiin metsissä olevan ainespuun ja energiapuun määrää sekä hiilen sitoutumista metsiin.

Harvennuskäsittelyitä tärkeämpää oli käyttää tehokkaasti metsästä saatavaa puuta ja energiapuuta. Pitkällä aikavälillä parhaat hyödyt ilmastolle saatiin tukkipuusta valmistetuista tuotteista. Niiden avulla voitiin lisätä hiilen varastointia.

Tulosten mukaan suurin ilmastohyöty ei kuitenkaan johtanut siihen, että myös metsän rahallinen tuotto olisi ollut mahdollisimman korkea. Harvennusten viivästyttäminen ja kiertoajan pidentäminen voivat viedä tuloja metsänomistajilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito