Valkohäntäpeuran metsästyksessä uusi ennätys – peurasaalis nyt hirvisaalista suurempi

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 77 prosenttia.

Helmikuun puolivälissä päättynyt valkohäntäpeuran jahti poiki ennätyssaaliin. Valkohäntäpeuroja kaadettiin yhteensä 60 500, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edelliskaudella. Saalismäärä ylitti nyt ensimmäistä kertaa kaadettujen hirvien lukumäärän. Tammikuussa päättyneessä hirvijahdissa kaadettiin 52 000 hirveä.

Kaadetuista peuroista 51 prosenttia oli vasoja, aikuisista 52 prosenttia oli naaraita. Myönnetyistä luvista käytettiin 77 prosenttia.

”Päättyneelle kaudelle asetettua kaatomäärätavoitetta ei haastavien lumiolosuhteiden vuoksi saavutettu, mutta kokonaissaalismäärä nousi huomattavan korkeaksi, mikä on kiitettävä suoritus metsästäjiltä ja tukee asetettuja kannanhoidon tavoitteita”, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Eniten saalista kertyi Varsinais-Suomesta, runsaat 19 000 valkohäntäpeuraa. Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä saalismäärä nousivat yli 10 000 eläimeen ja Pohjois-Hämeessä runsaaseen 5000 eläimeen. Muualla maassa saaliit jäivät alle tuhannen. Luonnonvarakeskus julkaisee myöhemmin keväällä arvionsa tämän hetken valkohäntäpeurakannan koosta.

Metsäkauriita kaadettiin runsaat 15 000 ja kuusipeuroja 127.

Kommentit (4)

  1. Minkähänlaiset olivat haastavat lumiolosuhteet. Ei kai Lounais Suomessa paljon lunta ollut.

  2. Haastavat lumiolosuhteet olivat juuri ne, että lunta ei ollut. Pimeässä mustaa maata vasten eläin ei erotu, mikä on ongelma vhp-jahdissa jossa kyttäyspyynti on pääasiallinen metsästysmuoto.

  3. Planter

    Meillä metsästysseura vei jo noin viisi vuotta sitten eteenpäin esitystä, että keinovalo sallittaisiin valkohäntäpeuran kyttäysmetsästyksessä. Esitys tyrmättiin ylemmällä tasolla epäeettisenä. Meidän mielestämme tilanne oli juuri päinvastainen. Hyvässä valaistuksessa varmistetaan paremmin eläimen valinta ja hyvä osuma. Keinovaloa käytettäessä lupien käyttöaste olisi varmasti korkeampi, mutta sitä ei ilmeisesti tavoitella.

  4. A.Jalkanen

    Pohjoisessa oli haastavat lumiolot, ja siellä pyynti jäikin ilmeisesti siksi paikoin vähän kesken.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat