Jo toinen työryhmä Evon tiedekansallispuistoa valmistelemaan

Tiedetyöryhmä tukee aiemmin nimitettyä alueellista työryhmää syventämällä puiston tieteeseen perustuvaa toimintamallia.

Helsingin yliopisto on nimennyt Evon tiedekansallispuiston tiedesisältöjä ideoivan tiedetyöryhmän. Sen tehtävänä on tieteeseen perustuvan toimintamallin syventäminen.

Tiedetyöryhmä muun muassa suunnittelee tiedesisältöjä kansallispuiston käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset tiedeaktiviteetit, tiedepolut, tutkimuksen esittelyt, puiston tutkimukseen liittyvän toiminnan kehittämisen ja tiedekansallispuiston tutkimustapahtumat. Lisäksi työryhmä pohtii tiedekansallispuiston vaatimia tutkimusresursseja ja esimerkiksi rahoitusta puiston käynnistämisvaiheessa ja ylläpidossa.

Työryhmässä on mukana muun muassa edustajia yliopistolta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsähallituksesta.

Tiedetyöryhmä tukee aiemmin nimitettyä alueellista työryhmää. Sillä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa, vaan se esittää pohdintojensa tuloksia alueelliselle työryhmälle.

”Helsingin yliopisto näkee tehtävän monialaisena ja katsoo, että tieteen merkitystä ja tiedekansallispuiston sisältöä olisi tärkeä käsitellä syvällisemmin kuin mitä alueellisen työryhmän toimeksianto mahdollistaa”, sanoo professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Hän on myös alueellisen työryhmän puheenjohtaja.

Esityksen tiedekansallispuistosta tekee alueellinen työryhmä. Sen pohjalta ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan kansallispuistolakia, joka ottaa huomioon tiedekansallispuiston tarpeet ja mahdollistaisi tiedekansallispuistonimikkeen käytön.

Evon metsäalue on kooltaan noin 8 000 hehtaaria. Se on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja paikoin erämäinenkin vanhojen boreaalisten metsien alue. Alueella on jo ulkoilulainmukainen valtion retkeilyalue ja luonnonsuojelualueita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto