Varsinais-Suomessa heikoin korjuujälki harvennuksilla

Kasvatushakkuiden korjuujälki oli suositusten mukaista koko maassa yli puolella tarkastuskohteista.

Harvennusten korjuujälki koheni viime vuonna. Suomen metsäkeskuksen tarkastusten mukaan jälki arvioitiin hyväksi eli suositusten mukaiseksi 55 prosentilla tarkastuskohteista. Edellisvuonna hyväksi todettiin vain 37 prosenttia kohteista, mutta vuonna 2016 peräti 60 prosenttia kohteista.

Myös jatkuvan kasvatuksen kohteilla jälki parani edellisvuodesta.

Eniten huomautettavaa tuli puustovaurioista, liian leveistä ajourista ja liian voimakkaista harvennuksista. Ajourapainaumista huomautettiin usealla kohteella. Huomautettavat kohteet ovat lainmukaisia, mutta eivät suositusten mukaisia. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta oli neljällä kohteella. Kaikkiaan korjuujälkeä tarkasteltiin 118 leimikolla, yhteensä noin 450 hehtaarilla.

Maakunnittain jälki vaihteli tuntuvasti. Pohjois-Savossa jälki oli hyvää yli 90 prosentilla tarkastetuista hehtaareista, sen sijaan Varsinais-Suomessa huomautettavaa löytyi yli 90 prosentilla hehtaareista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito