Vessapaperia valmistetaan täydellä teholla, mutta sahatavara kärsii koronatilanteesta – ”Tukkipuun tarve vähenee, mikä heijastuu hakkuisiin”

Tehtaat tekevät tällä hetkellä täydellä teholla vessapaperia, talouspaperia ja nenäliinoja, mutta koronakriisi voi myös johtaa muuta kuin pehmopaperia valmistavien paperitehtaiden sulkemiseen Suomessa, arvioi Luonnonvarakeskus.

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilalla tulee olemaan kaksijakoisia seurauksia Suomen metsäalalle, arvioi Luonnonvarakeskus, (Luke). Pehmopapereiden kysyntä on lisääntynyt, ja nettikaupan kasvu voi hyödyttää pakkauskartongin ja sellun tuotantoa. Toisaalta kriisi vähentää muunlaisten kuin pehmopapereiden kysyntää ja iskee rajusti myös sahatavaraan.

”Sahatavaran ja vanerin kysyntä laskee rakentamisen hiljentyessä. Sahatavaran hintatasoa painaa myös metsätuhojen jatkuminen Keski-Euroopassa ja tuhopuusta markkinoille tuleva sahatavara”, Luken suhdanneanalyysissa todetaan.

Sahatavaran toimitukset ovat Euroopassa jopa pysähdyksissä. Kiinasta ei saada talouden hidastumisen vuoksi riittävästi kuljetuskontteja laudoille ja lankuille, joten kuljetuskustannukset nousevat. Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku heikentää puolestaan sahatavaran kysyntää tärkeillä vientimarkkinoilla Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

”Kysynnän väheneminen sahateollisuudessa vähentää tukkipuun tarvetta, mikä heijastuu jatkossa myös hakkuisiin”, Luken tutkijat kirjoittavat.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kommentoi Twitterissä, että Luken analyysi ohjaa metsänomistajia tarjoamaan puunostajille harvennushakkuukohteita.

Sellun hinta voi nousta

Suomen kemialliselle metsäteollisuudelle koronaviruspandemian suurin riski on Luken mukaan paperin kysynnän vähenemisvauhdin kiihtyminen. Tämä voi johtaa tuotannon pysyvään vähenemiseen eli paperikoneiden sulkemiseen Suomessa.

Viruspandemian positiivisiin talousvaikutuksiin metsäalalla voi kuulua se, että tilanne kiihdyttää yksityisen kuluttamisen rakennemuutosta kohti verkkokauppaa. Nettikauppa ja kotiinkuljetukset lisäävät pakkauskartongin ja sellun kysyntää.

”Sellun hintaan kohdistunee nousupaineita jo vuodenvaihteessa saatujen pienten korotusten lisäksi. Vielä pandemia ei juurikaan näy kartongin tai sellun hinnoissa.”

Sellutehtaiden huoltoseisokkeja on siirretty tulevaisuuteen, ja sellua tuotetaan pakkaustuotannon tarpeiden lisäksi myös pehmopapereiden kasvaneen kysynnän tyydyttämiseksi. Metsä Tissuen Mäntän ja Essityn Nokian tehtailla valmistetaan tällä hetkellä täydellä teholla vessa- ja talouspaperia sekä nenäliinoja, Luke kertoo.

”Viime vuosina Suomessa on julkisessa keskustelussa suhtauduttu kriittisesti sellun ja pehmopapereiden tuotantoon ja vaadittu metsäteollisuustuotteiden jalostusasteen nostamista. Tämä on toki edelleen erinomainen tavoite, mutta samalla vallitseva kriisi on osoittanut, että huoltovarmuuden näkökulmasta esimerkiksi pehmopapereiden valmistusta ei kannatta kokonaan ulkoistaa muualle.”

Puukauppa Puukauppa