Vienti alamäessä alkuvuonna, hienopaperilla iso pudotus

Tammi-kesäkuussa merkittävin tuoteryhmä viennissä oli kartonki.

Metsäteollisuuden viennin arvo laski tammi-kesäkuussa 7,2 miljardiin euroon. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan se on seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa viennin arvo oli 1,3 miljardia euroa.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli 4,7 miljardia euroa ollen reaalisesti 15 prosenttia vähemmän edellisvuodesta. Etenkin paperien viennissä oli reipasta laskua: aikakauslehtipaperin vientiarvo laski 28 prosenttia ja vientimäärä 40 prosenttia, hienopaperin vientiarvo putosi 57 prosenttia ja -määrä peräti 66 prosenttia. Myös sellu oli alamäessä – vientiarvo tippui 18 prosenttia ja -määrä 22 prosenttia. Vain kartonki oli tuoteryhmistä nousussa. Sen viennin arvo nousi yhdeksän prosenttia ja -määrä neljä prosenttia.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli alkuvuonna 2,4 miljardia euroa, 14 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi sahatavaran kehitys oli kuitenkin kaksijakoista: vaikka vientiarvo nousi 11 prosenttia, niin vientimäärä laski kuusi prosenttia.

Alkuvuoden merkittävin tuoteryhmä olikin kartongit, jonka osuus vientituloista oli 30 prosenttia. Toiseksi tärkein oli sahatavara 22 prosentin osuudella.

Raaka- ja jätepuuta tuotiin tammi-kesäkuussa Suomeen yhteensä 2,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 58 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla jaksolla. Tuonnista 55 prosenttia tuli Venäjältä, 19 prosenttia Virosta ja 14 prosenttia Latviasta.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat