Vuotuinen kasvu pienentyi, mutta puuston tilavuus kasvoi

Tuoreimmat VMI-tiedot kertovat, että vuotuinen keskikasvu jäi 4,5 kuutioon hehtaarilla.

Puuston vuotuinen kasvu on pienentynyt, tuoreet inventointitiedot (VMI12/13) kertovat. Vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on nyt 104 miljoonaa kuutiota vuodessa, kun edellisessä inventoinnissa se oli vielä 108 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vuotuinen keskikasvu laski 4,5 kuution hehtaarilla.

Tuoreimman inventoinnin tiedot perustuvan vuosina 2018–2022 tehtyihin mittauksiin, edellisen inventoinnin (VMI 12) vuosien  2014–2018 mittauksiin.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on noussut 2,55 miljardiin kuutioon. Se on lähes 80 miljoonaa enemmän kuin edellisessä inventoinnissa. Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiometriä hehtaarilla.

Männyn osuus oli suurin, noin 1,3 miljardia kuutiota. Kuusta oli 760 miljoonaa kuutiota ja koivua 420 miljoonaa kuutiota. Kaikkien määrät olivat kasvaneet.

Eniten puuta oli Lapissa, 443 miljoonaa kuutiota ja toiseksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla, 270 miljoonaa kuutiota. Vähiten puuta oli Keski-Pohjanmaalla (37 miljoonaa kuutiota) ja Kymenlaaksossa (46 miljoonaa kuutiota).

Suomen maapinta-alasta 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata. Metsätalousmaasta 77 prosenttia on metsämaata. Metsämaan lisäksi metsätalousmaahan sisältyy heikkokasvuisempaa kitumaata (10 prosenttia) ja lähes tai täysin puutonta joutomaata (12 prosenttia). Metsätalousmaasta prosentti on metsäautoteitä, varastopaikkoja ja muuta metsätalouden tarvitsemaa huoltoalaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat