WWF esittää hakkuista pidättäytymistä

Ympäristöjärjestö toivoo metsäyhtiöiden, valtion ja kuntien pidättäytyvän monimuotoisuudeltaan arvokkaimpien kohteiden hakkuista, kunnes Metso-ohjelman rahoitus saadaan palautettua.

Ympäristöjärjestö WWF ehdottaa, että monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmissa metsissä pidättäydyttäisiin hakkuista vapaaehtoisesti toistaiseksi. Tällaisia metsiä järjestön mukaan ovat ne, jotka täyttävät Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metson luokan I kriteerit. Näitä ovat esimerkiksi kangasmetsät ja lehdot, joissa on runsaasti kuollutta puuta, ja lehtipuuvaltaiset, yli 80-vuotiaat metsät.

Hakkuista pitäisi pidättäytyä niin kauan, kunnes Metso-ohjelman rahoitus saadaan nostettua takaisin leikkauksia edeltävälle tasolle.

WWF toivoo pidättyvyyttä etenkin kunnilta, metsäyhtiöiltä, seurakunnilta ja muilta suurilta metsänomistajilta. Valtion omistamissa metsissä sopivat kohteet tulisi suojella välittömästi.

”Kannustamme myös yksityisiä metsänomistajia odottamaan määrärahojen nousua ja sitten pyytämään suojelutarjousta omasta metsästä alueelliselta ely-keskukselta”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Metso-ohjelman rahoitus oli suurimmillaan vuosina 2011–2014, jolloin metsiä suojeltiin noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Sittemmin rahoitus on pudonnut, lähivuosille hallitus on kaavaillut runsaan 10 miljoonan euron vuotuista suojelurahaa.

WWF vaatii, että ohjelman rahoitus palautetaan välittömästi aiemmalle tasolle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut