Yhä useampi julkinen rakennus on pian puinen

Julkinen puurakentaminen sai ensimmäiset kansalliset tavoitteet.

Puurakentamisen osuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta halutaan nostaa 31 prosenttiin vuonna 2022 ja 45 prosenttiin vuonna 2025.  Näin linjataan ympäristöministeriön tänään julkistamissa puurakentamisen kansallisissa tavoitteissa.

”Meillä on nyt selkeä tavoite lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.)

Ympäristöministeriön johtama, hallituksen yhteinen puurakentamisen ohjelma laati tavoitteet yhdessä sidosryhmien kanssa. Työtä jatketaan hahmottelemalla seuraavaksi maakunta- ja kuntakohtaiset tavoitteet.

Tavoitteiden seurannan mittarina käytetään myönnettyjä rakennuslupia. Ympäristöministeriö julkaisee laajemman tilastollisen tarkastelun julkisesta puurakentamisesta nykyisen hallituskauden lopussa 2023.

Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita, koulutuksia, tietoa hyvistä hanke-esimerkeistä sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat