Ylijohtaja Niemelä: Metsät säilyvät hiilinieluina

Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja torjuu näkemykset, joiden mukaan puunkäytön lisääminen olisi uhka ilmastotavoitteille ja metsien monimuotoisuudelle.

Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Juha S. Niemelä torjuu näkemykset, joiden mukaan biotalous ja hallitusohjelman tavoitteet puunkäytön lisäämiseksi olisivat uhka ilmastotavoitteille ja metsien monimuotoisuudelle.

”Hallituksen tavoittelema puun käytön lisäys kohdistuisi erityisesti selluteollisuuteen, sahatavaran tuotantoon ja puurakentamiseen. Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on, että suurin osa metsäpohjaisesta energiasta tuotetaan edelleen metsäteollisuuden sivuvirroista”, Niemelä huomauttaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

”Metsätaloudessa ja metsäteollisuuden prosesseissa syntyy puuainesta, joka ei kelpaa tai jolle ei ole riittävästi kysyntää metsäteollisuudessa. Näitä biomassoja ohjataan poliittisin toimin korvaamaan fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa sekä liikenteessä. Esimerkiksi bioetanolia valmistetaan sahanpurusta.”

”Vaikka hallituksen tavoite puunkäytölle toteutuisi, metsämme toimivat vahvoina hiilinieluina vastedeskin. Suomen energia- ja ilmastopolitiikka täyttää osaltaan Pariisin sopimuksen tavoitetta, jonka mukaisesti ihmisen aiheuttamien päästöjen ja nielujen tulee olla tasapainossa vuosisadan jälkipuoliskolla.”

”Myös metsien monimuotoisuuden turvaaminen on huomioitu. Puun käytölle asetettu kasvutavoite voidaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä tehdyn selvityksen mukaan saavuttaa ekologisesti kestävällä tavalla, jos metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan talousmetsissä”, Niemelä kirjoittaa.

Luonto Luonto

Kuvat