Itäsuomalaiset: Monimuotoisuus ja bioenergia yhdistettävissä

Itä-Suomessa uskotaan, ettei bioenergia ja metsien lisäsuojelu vaaranna teollisuuden puunsaantia.

Ovatko bioenergialle asetetut kasvutavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sovitettavissa yhteen? Ovat, ainakin itäsuomalaisten mielissä, todetaan tuoreessa suomalaistutkimuksessa.

Euroopan metsäinstituutti EFIn, Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat selvittivät laajan itäsuomalaisjoukon näkemyksiä metsienkäytön tavoitteista. Tärkeimmiksi vastaajat arvottivat luonnon monimuotoisuuden, työllisyyden, virkistysarvot sekä metsien ilmastovaikutukset. Vasta niiden jälkeen tulivat puunkäyttö teollisuudessa sekä energiatuotannossa.

Kun vastaajille esitettiin eri metsienkäyttömalleja, suosituimmaksi nousi vaihtoehto, jossa samaan aikaan lisättiin sekä metsien käyttöä bioenergiaksi että suojelualueita.

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää paikallisten näkemyksiä metsienkäytöstä ja siten tarjota työkaluja päätöksiin maankäytöstä. Samalla ilmeni, että osallistujat uskoivat metsien bioenergiakäytön ja lisäsuojelun olevan mahdollista ilman, että se vaarantaa teollisuuden puunkäytön tai metsien virkistysarvot.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat