Ympäristöjärjestöt vaativat valtion maiden vanhoille metsille hakkuukieltoa

Toimia tarvitaan heti, järjestöt korostavat.

Ympäristöjärjestöt vaativat hallitukselta välittömiä toimia metsien suojeluun. Järjestöjen mukaan kiireisintä on saada valtion omistamat, hakkuu-uhan alla olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät viipymättä suojeluun. Tämä pitäisi tehdä jo nykyisen hallituksen päätöksillä.

”Valtion omilla mailla sijaitsevien potentiaalisten vanhojen metsien välittömästä hakkuukiellosta on laadittava valtioneuvoston periaatepäätös ja suojeltava kriteerit täyttävät kohteet. Valtion luonnonmetsien viimeisten rippeiden hävittäminen on jatkunut tälläkin hallituskaudella, siksi toimia tarvitaan heti”, sanoo WWF:n metsäasiantuntija Mai Suominen.

Järjestöt korostavat, että suojelu on kohdistettava koko maahan alueellisesti kattavasti.

”Etelä-Suomessa vain 2,7 prosenttia on suojeltu. Etelä-Suomen luontoa ei pelasteta suojelemalla metsää muualla Suomessa ja toisin päin. Siksi tarvitsemme alueellista kattavuutta”, sanoo Greenpeace Nordenin apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Lisäksi järjestöt kaipaavat vahvaa poliittista viestiä siitä, että rahoitus vanhojen ja luonnontilaisten metsien vapaaehtoiseksi suojelemiseksi yksityismailla turvataan. Yksityisen suojelun kustannusten jakamista tulisi tarkastella suhteessa luontohaitan eri aiheuttajiin kaikessa yhteiskunnan toiminnassa.

“Luontohaitoille on saatava hinta ja niiden maksajaksi haitan aiheuttaja”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat