7 kysymystä uudelle metsänomistajalle

Tutustu metsän tietoihin, jalkaudu maastoon ja mieti tavoitteet. Siitä alkaa matka metsänomistajana.

Metsänomistaja voi asettaa metsälleen erilaisia tavoitteita
Metsälle voi asettaa erilaisia tavoitteita: hiilensidonta, monimuotoisuuden vaaliminen tai vaikka hakkuutulojen maksimointi. Päätös on metsänomistajan. (Kuva: Mikko Riikilä)

1. Mitä pitää tehdä ensimmäisenä, kun on tullut metsänomistajaksi?

Ensimmäisenä on selvitettävä metsän perustiedot, eli kuinka paljon ja minkälaista metsää omistaa ja missä se sijaitsee. Nämä tiedot löytyvät helposti omilla pankkitunnuksilla Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta. Kuolinpesän osakkaat pääsevät tietoihin käsiksi lähettämällä Metsäkeskukseen kopion perukirjasta.

Perustietojen pohjalta pystyy muodostamaan tavoitteet metsänomistukselle.

2. Millaisia tavoitteita metsänomistajalla voi olla?

Metsälle voi asettaa erilaisia tavoitteita. Päätös on aina metsänomistajan. Hän voi esimerkiksi haluta metsien sitovan mahdollisimman paljon hiiltä, vaalia monimuotoisuutta tai hoitaa metsiä siten, että riista viihtyy. Tavoite voi olla myös lähivuosien hakkuutulojen maksimointi. Monet tavoitteet ovat yhdistettävissä.

3. Mikä on paras tapa tutustua omaan metsään?

Parhaiten metsään tutustuu, kun varaa muutaman päivän ja lähtee metsäretkelle. Koordinaatit oman metsän rajapyykeistä löytyvät Metsään.fi-palvelusta. Ne voi syöttää älypuhelimeen ja suunnistaa metsätilan rajalle.

Mukaan voi pyytää ulkopuolisen asiantuntijan esimerkiksi paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäfirmasta. He auttavat mielellään ja antavat ideoita, mitä metsässä voisi tehdä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että heillä on omat tavoitteensa: metsänhoitoyhdistys myy palveluitaan ja puunostajat haluavat tehdä puukauppaa.

4. Mistä saa metsätietoa?

Metsätietoa voi etsiä kirjoista, verkosta, lehdistä sekä kursseilta. Esimerkiksi Metsäkeskus tarjoaa uusille metsänomistajille maksullisia kursseja sekä henkilökohtaista neuvontaa ilmaiseksi puhelimitse.

Hyvät metsänhoidon suositukset puolestaan ovat ilmaiseksi luettavissa verkosta. Niissä kiteytyvät ammattilaisten neuvot hyvään metsänhoitoon.

Lisäksi monella paikkakunnalla toimii aktiivinen metsänomistajien kerho, jossa pääsee kuulemaan kokeneempien metsänomistajien vinkkejä ja saa vertaistukea.

5. Mitä metsien hoidolla tarkoitetaan?

Metsänhoidolla tarkoitetaan metsässä tehtäviä töitä, jotka parantavat puuston kasvua ja laatua, kun tavoitteena on kasvattaa metsäteollisuudelle raaka-ainetta. Metsänhoitotöitä ovat esimerkiksi taimikonhoito, jossa kasvatettavaa puustoa häiritsevä vesakko raivataan maahan, ja nuoren metsän harvennus, jossa poistetaan huonolaatuisimpia puita ja annetaan parhaille tilaa kasvaa.

Metsänhoitotöihin on mahdollista hakea kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran mukaista tukea.

6. Pitääkö metsiä hoitaa?

Metsien hoito on Suomessa vapaaehtoista. Omistajalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta hoitaa metsäänsä.

7. Tarvitseeko metsänomistaja metsäsuunnitelmaa?

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan opaskirja oman tilan hoitoon, investointitarpeisiin ja hakkuumahdollisuuksiin useammaksi vuodeksi eteenpäin. Siinä metsätila on jaettu kuvioihin, joilla kasvaa samanikäistä ja -kokoista puuta.

Metsään.fi-palvelusta löytyvät tilan kiireelliset toimenpiteet, seuraavan viiden vuoden aikana tehtävät toimenpiteet ja 5­–10 vuoden päästä tehtävät toimenpiteet. Mikäli kaipaa tarkempia vuosittaisia toimenpide-ehdotuksia, kannattaa teettää metsäsuunnitelma. Suunnitelma on mahdollista räätälöidä omien tavoitteiden mukaisesti.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 4/2021

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito