Hannun hintaseuranta: Iso sijoittajakauppa väritti metsätilamarkkinoiden hiljaista heinäkuuta

Metsämaa maksaa eniten Pirkanmaalla. Kauppojen määrässä Pohjois-Pohjanmaa on kärjessä. UPM:n sijoittajakohteista tehtiin jättikauppa.

Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät %
puusto
m3/ha
tukki-
%
e/ha e/m3 hinta-
kerroin
puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 15 13 222 26 23 126 46 5323 42 1 1,2
Satakunta 25 17 420 24 29 129 42 5077 39 0,97 1,18
Häme-Uusimaa 43 35 802 32 14 119 40 5353 45 1,07 1,34
Etelä-Karjala 34 24 762 39 13 94 39 3894 41 0,9 1,24
Kymenlaakso 37 23 362 29 13 125 39 4664 37 0,92 1,13
Pirkanmaa 43 39 1155 26 14 120 39 5430 45 1,11 1,35
Etelä-Savo 53 49 1284 31 13 121 41 4738 39 0,92 1,14
E- ja K-Pohjanmaa 93 90 2389 27 16 94 27 2696 29 0,9 1,08
Keski-Suomi 74 68 2010 28 9 107 30 3702 34 0,88 1,07
Pohjois-Savo 68 50 1690 29 12 103 31 3403 33 0,83
Pohjois-Karjala 71 56 1493 27 12 113 30 3257 29
Kainuu 94 93 6146 19 4 89 22 1995 22 0,78 0,99
Pohjois-Pohjanmaa 144 103 5056 21 9 84 16 1752 21 0,87 1,06
Lappi 39 30 2078 27 11 61 16 1005 16 0,73 0,91
Koko maa 833 690 25869
Lisäys kk 85 89 2673

Hannun hintaseuranta 1.1.-31.7.2017. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

 

Heinäkuu oli metsätilamarkkinoilla edellisten vuosien tapaan hiljaista aikaa. Uusia tilastokelpoisia kohteita tuli myyntiin 85 ja kauppoja vahvistettiin 89 kappaletta. Seurannassani on nyt kuluvalta vuodelta 833 kaupan tiedot ja toteutuneita kauppoja on 690. Näillä kaupoilla on tänä vuonna myyty yhteensä noin 26000 hehtaaria.

Tilastoni keskiluvut ovat pysyneet edelliseen katsaukseen verrattuna samoina tai muuttuneet vähän. Metsämaa maksaa edelleen eniten Pirkanmaalla, siellä hehtaarin keskihinta on nyt 5 430 euroa. Eniten on kauppoja tehty Pohjois-Pohjanmaalla. Selvästi suurin taimikoiden osuus on Etelä-Karjalassa ja pienin Kainuussa. Kainuun kaupoista enin osa on UPM:n myyntejä.

Heinäkuun suurin kauppa tehtiin UPM:n Kainuussa ja Pohjois-Savossa sijaitsevista sijoittajakohteista (6 877 hehtaaria). Ostaja oli Silvestica Green Forest Finland Oy ja kauppasumma oli noin 17,5 miljoonaa euroa. Rahastot ja Tornator Oy ostivat aktiivisesti yksityisten maanomistajien kohteita eri maakunnista. Kauppoja oli kahdeksan ja niiden kauppasummat olivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Hintakerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja summa-arvon keskimääräistä suhdetta. Summa-arvosta ei ole tehty vähennystä eli se on puuston, taimikoiden ja maan arvojen summa. Puustokerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja puuston arvon keskimääräistä suhdetta.

Lasken tilastoni keskiluvut siten, että painotan kaupan kokoa. Esimerkiksi tunnuksen euroa/hehtaari saan siten, että lasken kaikki kauppasummat yhteen ja jaan summan kaikkien kauppojen metsämaan hehtaareiden summalla. Pidän tätä parhaana tilastointitapana. Toinen tapa olisi antaa kaikille kaupoille sama painoarvo. Tällöin kaikkien kauppojen hehtaariarvot laskettaisiin yhteen ja jaettaisiin kauppojen määrällä. Näin laskien esimerkiksi Pirkanmaan keskiluku 5430 euroa laskisi 4751 euroon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut