Jatkoaikaa apulannalle

Tuhkan ja typen seoslannoite voi lisätä puuston kasvua kivennäismailla jopa yli 20 vuoden ajan.

Helikopterilla levitettynä typen ja tuhkan seoslannoitus maksaa 400-500 euroa hehtaarilta. (Kuvaaja: Simo Laitinen)
Helikopterilla levitettynä typen ja tuhkan seoslannoitus maksaa 400-500 euroa hehtaarilta. (Kuvaaja: Simo Laitinen)

Kivennäismaiden metsiä lannoitetaan yleensä typpilannoitteilla. Turvemaille taas levitetään puun tuhkaa, joka sisältää soilla niukkoja kivennäisravinteita, kuten fosforia ja kaliumia.

Kivennäismailla pelkkä tuhka ei lisää puuston kasvua. Typen ja tuhkan seoslannoitteen sen sijaan on todettu pidentävän typpilannoituksen vaikutusaikaa ja lisäävän lannoituksen tuottaman puun määrää.

Otollisimpia typpi-tuhkalannoitukselle ovat puolukkatyypin männiköt, joissa kivennäismaata peittävä humuskerros on luonnostaan hapanta. Tällaisilla kohteilla typen ja tuhkan seos on lisännyt puuston kasvua yli 20 vuoden ajan ja käsittely tuottaa kolmisenkymmentä kuutiota lisää puuta hehtaarille. Pelkkä typpilannoitus lisää puuston kasvua 7–8 vuotta ja tuottaa noin 20 kuutiota lisäpuuta.

”Tutkimustemme mukaan tuhka-typpilannoitteen tuottama vuotuinen kasvun lisäys pienenee vähitellen, kun aika lannoituksesta pitenee”, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hannu Ilvesniemi toteaa.

Tuhkapohjaisia lannoitteita valmistavan Ecolan Oy:n kehityspäällikön Mikko Räisäsen mukaan parhaat tulokset saadaan havumetsissä, joissa humuskerros on luonnostaan tavallista happamampaa.

”Pohjois-Suomen kangasmetsät Oulujärven pohjoispuolella ovat tässä mielessä hyviä kohteita. Lisäksi Pohjanlahden rannikkoalue Turusta pohjoiseen sadan kilometrin etäisyydelle merestä on tavallista happamampaa ja typpi-tuhka-lannoitukselle otollista.”

Tuhka neutraloi, typpi ravitsee

Lannoitteen tuhka lieventää humuksen happamuutta, mikä edistää kuolleeseen kasviainekseen – karikkeeseen – sitoutuneen typen mobilisoitumista. Ilman typen tehostevaikutusta tuhka ei vaikuta.

Puun tuhka sisältää kaikkia puun tarvitsemia kivennäisravinteista. Puuaineksen typpi sen sijaan yhdistyy poltettaessa happeen ja haihtuu savuna mukana taivaalle, joten sitä tuhkassa ei ole.

Tapion johtava asiantuntija Samuli Joensuu neuvoo, että paras ajankohta tuhka-typpilannoitukselle on muutama vuosi ensiharvennuksen jälkeen.

”Tällöin lannoitteen vaikutusaika jatkuu kiertoajan lopulle, eikä uusintalannoitusta tarvita.”

Helikopterilevityksenä typpi-tuhkalannoitus maksaa lannoitteen kuljetusmatkasta riippuen 400–500 euroa hehtaarilla, kun lannoitetta levitetään suositusten mukaiset kaksi ja puoli tonnia.

Toistaiseksi typpi-tuhkalannoituksia on tehty vähän, ehkä muutamia satoja hehtaareita vuosittain, lähinnä Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Juttu on julkaistu Metsälehdessä 4/2019.

Metsänhoito Metsänhoito