Paras tarjous satakuntalaisesta metsätilasta nousi 172 000 euroon

Puun hyvä hintataso on kirittänyt kevään tilakauppaa.

Satakunnassa myydyn tilan pinta-alasta 30 prosenttia on taimikkoa ja 30 prosenttia uudistuskypsää metsää. Loput on kasvatusmetsiä.  (Kuvaaja: Erkko Koivurinne)
Satakunnassa myydyn tilan pinta-alasta 30 prosenttia on taimikkoa ja 30 prosenttia uudistuskypsää metsää. Loput on kasvatusmetsiä. (Kuvaaja: Erkko Koivurinne)

Satakunnan eteläosassa tehtiin huhtikuussa kaupat 20 hehtaarin metsäkiinteistöstä. Tilan myi pääkaupunkiseudulla asuva metsänomistaja Metsätilat.fi-palvelun välityksellä.

”Kyseessä on alueelle tyypillinen ja metsänhoidollisesti hyvässä kunnossa oleva tila. Keskipuusto on noin 115 kuutiota hehtaarilla”, kuvailee Metsätilat.fi:n välittäjä Erkko Koivurinne.

Tilan kokonaispuusto on 2 300 kuutiota. Uudistushakkuumahdollisuuksia on noin 1 100 kuutiota, sillä lähes kolmannes pinta-alasta on 04-kehitysluokkaa. Varttuneita ja nuoria kasvatusmetsiä on 40 ja taimikoita 30 prosenttia pinta-alasta.

Havupuuvaltaisesta puustosta noin 900 kuutiota on tukkia. Lehtipuuta on noin 400 kuutiota.

Tila on lähes kokonaisuudessaan kivennäismaalla. Kolme neljäsosaa on tuoretta ja loput lehtomaista kangasta.

Tarjouksia tusina

Tila laitettiin myyntiin maaliskuussa. Lähtöhinta oli kohteen metsätaloudellinen arvo 100 000 euroa.

Huhtikuun alkuun mennessä tilasta oli tehty kaksitoista tarjousta. Tarjoajat olivat yhtä lukuunottamatta yksityisiä henkilöitä. Tarjouksista yksi oli lähtöhinnan tasolla, kaikki muut yli 120 000 euroa.

”Paras tarjous oli 172 000 euroa, jolla kaupat solmittiin yksityisen ostajan kanssa. Tilan sijainti, saavutettavuus sekä rehevät maapohjat lisäsivät kiinnostusta”, Koivurinne sanoo.

Hehtaarihinnaksi muodostui noin 8 500 euroa ja kuutiota kohti maksettiin lähes 75 euroa. Hannu Liljeroosin metsätilakauppojen hintaseurannan mukaan tiloista on Satakunnassa maksettu 1.8.2023–30.4.2024 välisenä aikana keskimäärin 6 067 euroa hehtaarilta ja 53 euroa kuutiolta, eli keskihinnat ylittyivät reippaasti.

Metsätila-arvioissa käytetyt puunhinnat ovat pidemmän ajan keskiarvoja, joten kevään hintapiikki ei näy vielä arvioissa.

”Puunhinnat ovat tällä hetkellä tilastollisesti erittäin hyvät. Sillä on selvästi positiivinen vaikutus sekä kysyntään että hintatasoon kevään tilamarkkinoilla”, luonnehtii Koivurinne.

Metsätila Satakunnasta

20,2 hehtaaria, josta uudistuskypsää 6 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 4 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 6 hehtaaria ja taimikoita 4 hehtaaria

Kokonaispuusto noin 2 300 kuutiota, tukkia 900 kuutiota

Lähtöhinta 100 000 euroa, kauppahinta 172 000 euroa

Metsänomistus Metsänomistus