Luonto kiittää suurpiirteistä harventajaa

Monimuotoisuutta on helppo vaalia harvennushakkuissa, mutta totutut toimintamallit jarruttavat muutosta.

Muutamat järeät haavat on jätetty harvennukselle ryhmäksi, josta muodostuu aikanaan myös päätehakkuun säästöpuuryhmä. Nämä alikasvoskuuset olisi voinut jättää ennakkoraivauksessa kaatamatta haapojen välistä, Arto Vuorinen pohtii. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Muutamat järeät haavat on jätetty harvennukselle ryhmäksi, josta muodostuu aikanaan myös päätehakkuun säästöpuuryhmä. Nämä alikasvoskuuset olisi voinut jättää ennakkoraivauksessa kaatamatta haapojen välistä, Arto Vuorinen pohtii. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Ladataan...

Metsänhoito Metsänhoito