Metsä Group tuomassa runkohinnoittelun harvennuksille

Uusi järeysrunkohinnoittelu tuo vapautta puiden katkontaan.

Leimikon järeys arvioidaan puulajeittain älypuhelimeen asennetulla sovelluksella. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

Runkohinnoittelussa leimikolla tarjotaan vain yksi hinta puulajille eikä myyjän saama tulo riipu siitä, kuinka rungot jaetaan tukeiksi ja kuitupuuksi. Tavallisesti tukeille ja kuitupuulajeille sovitaan omat hintansa.

Runkohinnoittelua käytetään jonkin verran päätehakkuilla. Nyt Metsä Group on tuomassa sitä myös harvennuksille.

Yhtiö nimittää uutta hinnoittelutapaa järeysrunkohinnoitteluksi. Eri puulajeille määritellään oma runkohintansa, joka perustuu ennen hakkuuta tehtyyn arvioon poistettavien runkojen keskimääräisestä koosta. Samalla määritellään portaat, joiden mukaan runkohinta muuttuu, jos puiden hakkuussa mitattu keskikoko poikkeaa ennakkoarviosta.

”Jos puut ovat isompia, runkohinta kohoaa, ja jos ne ovat pienempiä, hinta laskee”, kertoo puukaupoista ja metsäpalveluista vastaava johtaja Juha Jumppanen Metsä Groupilta.

Harvennuksilla runkohinnan on mukailtava puiden kokoa. Muuten ostajalle voisi tulla kiusaus poimia metsästä runsaimmin tukkia antavat isot rungot, eikä myyjän saama hinta kohoaisi.

Metsänomistajalle ei haittaa

Jumppasen mukaan hakkuussa noudatetaan puukaupassa sovittua harvennustapaa. Lisäksi hän muistuttaa, ettei metsänomistajalle koituisi vahinkoa, vaikka harvennustapa muuttuisi esimerkiksi puuston huonon laadun vuoksi.

”Runkohinta kohoaa, jos korjataan ennakoitua isompia puita. Jos korjattavat puut ovat pienempiä, puunmyyntitulo alenee, mutta metsään jäisi arvokkaampi puusto.”

Järeysrunkohinnoittelu otetaan kesäkuun alussa käyttöön Joensuun, Jyväskylän, Lohjan ja Oulun piireillä. Vuoden loppuun mennessä uusi hinnoittelutapa ulotetaan koko maahan.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 4/2021

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm