Metsäenergiayritykset kuitupuumarkkinoilla

L&T Biowatti ja Vapo ovat vahvistuneet etenkin heikkolaatuisten kuituleimikoiden ostajina.

ensiharvennuksen korjuuta
Metsäkoneenkuljettaja Kai Turtinen korjasi elokuussa noin kymmenen hehtaarin ensiharvennusta Pohjois-Iissä. Rämepuuston hehtaarikertymä oli lähelle sataa kuutiota, josta 40-50 kuutiota kuitua ja tukkia. (Kuvaaja: ANTTI J. LEINONEN)

Metsäenergiayritykset ovat kuitupuumarkkinoilla pieniä, mutta vahvistuvia toimijoita, jotka välittävät energialeimikoiden kuitupuuta kuiduttavalle teollisuudelle. Puumarkkinoiden erikoinen ilmiö on, että väliporras voi joskus voittaa tarjouskilpailun ja tarjota kuitupuusta teollisuutta korkeamman hinnan.

Yleensä kyse on ensiharvennuksesta, jossa on vähän kuitupuuta, mutta runsaasti energiapuuta.

”Koska korjuu ulottuu pieneen läpimittaan, niin hakkuukertymä on suurempi kuin puhtaassa ainespuukaupassa”, Vapo biopolttoainetoiminnon johtaja Heikki Heiskanen sanoo.

Vapon metsähaketoimitukset ovat noin 900 000 kiintokuutiota. Kuitupuun toimitusmääristä ei kerrota muuta kuin että ne ovat huomattavasti pienempiä.

Varsin mielenkiintoisia ovat puukaupat, joissa korkeaan kuitupuun hintaan yhdistyy huomattavan alhainen energiapuun hinta. Heiskasen mukaan nämä tapaukset ovat kuitenkin yksittäisiä eikä hän tunnista isossa kuvassa tilannetta, että energiakäytöllä olisi kuitupuusta teollisuutta parempi maksukyky.

Heiskanen ennakoi, että energiapuun tarve nousee ja markkinat kiristyvät etenkin Etelä-Suomessa, mihin on tullut ja tulossa uusia käyttökohteita.

”Siellä ostotavoitteet ovat kasvussa lämmityskautta 2020–2021 varten ja markkina tulee edelleen muuttumaan 2020-luvulla fossiilisten polttoaineiden korvaamisen myötä.”

Ainespuu on suuri sivutuote

”Ainespuu on aina energiapuun hankinnan sivutuote, vaikka sen osuus voi jollakin alueella olla hetkellisesti energiapuuta suurempi”, L&T Biowatin Pohjois-Suomen metsäpalvelupäällikkö Timo Marttila sanoo.

Biowatti on toiminut ainespuumarkkinoilla kymmenisen vuotta. Marttila arvioi, että heillä kokonaishankinta nousee tänä vuonna miljoonaan kuutiometriin. Suurin osa on energiapuuta. Kuitupuun määrää ei kerrota, mutta se on kuitenkin merkittävä, ja hankinnan mukana tulee myös tukkia.

Marttila näkee kilpailuedun tulevan siitä, että yhdistetyssä kuitu- ja energiapuun korjuussa otetaan enemmän massaa talteen kuin pelkässä kuitupuukorjuussa.

Kuitumittaista puuta saattaa päätyä joko energiaksi tai teollisuudelle markkinatilanteen mukaan. Jos puukauppa on tehty runkohinnalla, katkontaa voidaan säätää ja painottaa joko energiapuu- tai kuitupuukertymää. Katkonnan säätäminen ei kuitenkaan vaikuta puukauppatiliin.

”Oli muutamia lämpimiä talvia, jolloin energiapuuta ei mennyt suunniteltuja määriä, mutta kuitupuulla oli kysyntää. Jos katkontaa ei olisi muutettu kuitupuuhun päin, ei tällaista pienpuun korjuuseen erikoistunutta yritystä enää välttämättä olisi.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 15/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa