Metsätiloja tarjolla viime vuotta vähemmän

Huhtikuun suurimman metsätilakaupan teki yksityinen ostaja. UPM:n metsätilojen tarjonta on ainakin tilapäisesti vähentynyt.

Hannun hintaseuranta 1.1.-30.4.2017. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät %
puusto
m3/ha
tukki-
%
e/ha e/m3 hinta-
kerroin
puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi  8  6  114
Satakunta  12  5  90
Häme-Uusimaa  25  17  365  33  11  115  38  5014  44  1,05  1,35
Etelä-Karjala  18  9  225
Kymenlaakso  24  4  65
Pirkanmaa  23  20  472  37  15  96  33  3954  41  0,92  1,25
Etelä-Savo  24  21  493  23  11  128  39  4510  35  0,86  1,04
E- ja K-Pohjanmaa  59  54  1258  28  18  92  27  2663  29  0,9  1,08
Keski-Suomi  36  29  843  29  14  113  33  3875  34  0,88  1,07
Pohjois-Savo  33  27  1093  31  13  104  32  3466  33  0,8
Pohjois-Karjala  30  34  896  27  14  114  31  3303  29
Kainuu  60  57  4333  18  4  91  23  2047  23  0,79
Pohjois-Pohjanmaa  94  55  3133  19  6  84  15  1667  20  0,88  1,09
Lappi  16  22  1550  29  12  61  14  990  16  0,73  0,96
Koko maa  462  360  14930
lisäys huhtikuussa  171  84  2776

Huhtikuun aikana tuli uusia kohteita seurantaani 171, mikä on lähes sama määrä kuin vuosi sitten. Koko vuoden saldo on 462 kohdetta ja se on selvästi vuodentakaista vähemmän.

Tarjonta on laskenut Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa suurelta osin UPM:n kohteiden vähenemisen myötä. Myös Lapissa on myytävää verrattain vähän. Edellisestä poiketen tarjonta on lisääntynyt selvästi Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

Tällä hetkellä on kaupan useita suuria kohteita, esimerkiksi Lapissa 421 hehtaarin, Liperissä 126 hehtaarin ja Nokialla 143 hehtaarin tilat. Lisäksi UPM myy tarjousten pohjalta sijoittajakohteitaan Kainuusta ja Pohjois-Savosta.

Uusia kauppoja päätettiin huhtikuun aikana 84 ja koko vuoden kauppamäärä on nyt 360. Se on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Eniten kauppaa on tehty Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa. Niiden osuus on liki puolet kaikista kaupoista.

Huhtikuun aikana tekivät Tornator-yhtiö, OP-metsänomistajarahasto ja UB-rahastot useita kauppoja yksityisten kohteista. Kauppasummat olivat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Merkille pantavaa oli Tornatorin aktiivisuus.

Huhtikuun suurin kauppa tehtiin UPM:n Kainuussa sijaitsevasta 308 hehtaarin suuruisesta kohteesta. Ostaja oli yksityinen ja kauppahinta 748 700 euroa. UPM:n kohteista tehtiin huhtikuulla tavanomaista vähemmän kauppoja ja ”rahastokauppojakin” vain yksi.

Kertoimet

Hintakerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja summa-arvon keskimääräistä suhdetta. Summa-arvosta ei ole tehty vähennystä eli se on puuston, taimikoiden ja maan arvojen summa. Puustokerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja puuston arvon keskimääräistä suhdetta.

Hintakerroin: Toteutunut kauppahinta on kaikissa maakunnissa Häme-Uusimaata lukuun ottamatta keskimäärin selvästi pienempi kuin kohteen summa-arvo.

Puustokerroin: Kauppahinta on kaikissa maakunnissa Lappia lukuun ottamatta keskimäärin suurempi kuin puuston arvo.

Muita havaintoja

Seurannassani olen huomannut, että kohteiden myyntiaika vaihtelee paljon. Myyntiinpanosta saattaa kulua monta kuukautta kaupan tekoon. Haen kauppahinnat Maanmittauslaitoksen rekisteristä kiinteistötunnuksen avulla. Naputtelen samoja tunnuksia koneelle kuukaudesta toiseen ”kalastellessani” kauppahintaa. Esimerkiksi tätä kuukausikatsausta varten kävin läpi vielä monia vuoden 2016 puolella myyntiin tulleita kohteita.

Kommentit (1)

  1. Kiitoksia seurannasta Hannulle!
    Aktiivisesti markkinoita seuraavana tämä antaa mukavasti lisäarvoa omille havainnoille.

Metsänomistus Metsänomistus